Symmetrisk lupoid onychodystrofi (SLO)

Senast ändrad: 30 juni 2017

SLO är en relativt nydefinierad sjukdom som resulterar i spontan kloavlossning hos i övrigt helt friska hundar. Sjukdomen är ett resultat av att immunförsvaret av misstag angriper kroppsegen vävnad, med inflammation och kloskada som följd. En hund som har SLO drabbas av kloavlossning av näst intill samtliga klor under loppet av några få månader.

Vid undersökning av en drabbad klo kan man se ett hålrum mellan klokapseln och den omkringliggande försvagade vävnaden. Hunden får ofta bakterie- eller svampinfektioner i hålrummet, till följd av att klons skyddsbarriär är kraftigt nedsatt som kan ge en illaluktande doft från klon. Så småningom lossnar hela klokapseln och blottar pulpan vilket är mycket smärtsamt för hunden. En ny kapsel växer så småningom och skyddar pulpan men tillväxten är långsam.

Det finns inget bot för sjukdomen men symptomen kan mildras med vissa behandlingar.

Medverkan

Har du en riesenschnauzer gordonsetter eller bearded collie som drabbats av SLO? Eller har du kanske en frisk äldre hund av samma raser?

Fakta:

Raser i projektet

Riesenschnauzer, Gordonsetter, Bearded collie


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se