Genetiken bakom olika beteendeegenskaper hos hund

Senast ändrad: 09 oktober 2017

Beteendestudien skiljer sig lite från våra övriga projekt där vi för det mesta försöker hitta en genetisk bakgrund till olika sjukdomar hos hund. I vår beteendestudie söker vi, istället för sjukdomsgener, efter genetiken bakom olika beteendeegenskaper.

Vi hoppas finna gener som, förutom att styra beteenden hos hund, även återfinns hos människan. Det troliga är att vi kommer vi att hitta gener som kodar för protein som uttrycks i hjärnan och styr hjärnans utveckling och signalsystem. Vi vill kunna förstå hur detta fungerar och vad som skiljer mellan t ex hundar som är mer eller mindre benägna att leka eller följa bortflyende föremål respektive hur olika hundar reagerar på plötsliga eller okända hot.

Vårt mål är primärt grundforskning om vilka underliggande biologiska mekanismer som styr både vårt och hundarnas beteenden även om vi naturligtvis också hoppas att resultaten i slutändan ska kunna användas som ett komplement i avelsarbetet för våra hundar.

I en pilotstudie som inkluderade över 400 schäferhundar jämförde vi resultat från Mentalbeskrivning Hund (MH) med vissa DNA-sekvenser i hundens genom. Vi hittade områden som tycks vara involverade i regleringen av hundarnas lekfullhet och jaktlust. Nu har vi utökat studien och inkluderar fler raser för att studera både dessa och andra beteendeegenskaper. De raser vi nu har fortsatt med är rottweiler, malinois, flatcoated retriever och långhårig collie. Raserna är utvalda p g a att de i stor utsträckning gör MH och därmed är provinsamling av ett större antal hundar möjlig.

Har du en hund av någon av raserna som ingår i projektet och som har utfört MH? Vill du delta i vår studie? Kontakta oss för mer information.

Fakta:

Raser i projektet

Rottweiler, malinois, flatcoated retriever och långhårig collie


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se