Kvantifiering av hälta hos hund med hjälp av objektiva mätmetoder

Senast ändrad: 08 mars 2017
Hund med mätgrejer på. foto

Stor del av den kliniska behandlingen av halta hundar baseras vanligen på visuell hältbedömning. Då visuell hältbedömning har en relativt låg inter-tester reliabilitet, behövs enkla objektiva metoder för att registrera rörelseavvikelser hos hund.

IMU-teknik (rörelseanalys med hjälp av små rörelsedetektorer) har visat sig lovande vad gäller att öka objektiviteten vid rörelseregistrering hos häst.

Syfte med studien är att undersöka användbarheten hos IMU teknik vid rörelseanalys på hundar, samt att kvantifiera hälta av olika bakgrund.

Forskargrupp: Anna Bergh (KV), Constanza Goméz- Alvarez (University of Surrey), Pia Gustås (KV), Marie Rhodin (KV)

Finansiärer: VH-fakulteten (SLU) och Agrias och Svenska Kennelklubbens forskningsfond