Könsmognad hos hankatt i Sverige

Senast ändrad: 09 februari 2017
Katt. foto

Vid insamling av kattspermier från bitestiklarna hos normalkastrerade hankatter till ett annat projekt kunde inte spermier påvisas i flera fall trots att hankatterna var äldre än 6 månander och borde varit könsmogna.Vi kommer även att undersöka hur ras och säsong (årstid) påverkar könsmognaden hos hankatt i Sverige.

Detta kan vara intressesant att veta dels med tanke på att tiden för pubertet könsmognaden kan förändrats och eventuellt kommer att förändras pga påverkan av miljögifter i omgivningen. Miljögifterna kan även påverka människor och andra djur och växter. Det är också intressant med tanke på att inga tidigare studier är gjorda i Sverige avseende detta.

Tidigare studier om hankatters könsmognad har utförts på andra breddgrader. Vår geografiska lokalisation med våra ljusförhållanden kan påverka könsmognaden.


Kontaktinformation

Ann-Sofi Bergqvist
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-672986
E-post: ann-sofi.bergqvist@slu.se