Genetisk och genomisk variation i olika fruktsamhetsmått hos mjölkkor

Senast ändrad: 04 december 2019

I detta projekt studeras den genetiska variationen i nya fenotypiska mått på fruktsamhet som är baserade på kons hormonnivåer, såsom progesteronkurvans utseende efter kalvning och deras genetiska samband till dräktigheten.


Kontaktinformation

Britt Berglund,professor
Institutionen för husdjursgenetik (HGEN)
britt.berglund@slu.se,018-67 19 73, 073-951 83 93

Sidansvarig: Natalie.von.der.lehr@slu.se