Genetisk och genomisk variation i olika fruktsamhetsmått hos mjölkkor

Senast ändrad: 04 december 2019

I detta projekt studeras den genetiska variationen i nya fenotypiska mått på fruktsamhet som är baserade på kons hormonnivåer, såsom progesteronkurvans utseende efter kalvning och deras genetiska samband till dräktigheten.


Kontaktinformation

Britt Berglund, professor
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
britt.berglund@slu.se, 018-67 19 73, 073-951 83 93