Nya verktyg för diagnos och behandling av livmoderstörningar hos ko

Senast ändrad: 12 mars 2018
Ko som tittar nyfiket

Livmoderstörningar och kronisk livmoderinflammation är den vanligaste orsaken till fruktsamhetsproblem hos däggdjur. Hos produktionsdjur som mjölkkor ger det kortare livslängd då infertila djur slaktas ut. Djurvälfärden och gårdens ekonomi drabbas, liksom produktionssystemets hållbarhet. Syftet med projektet är att utveckla ny diagnostik vid subklinisk eller kronisk livmoderinflammation.

Arbetet baseras på att samma mekanismer i immunsvaret är inblandade vid infektion som vid etablering av dräktighet. Vi planerar använda kandidater från preliminära studier och lämpliga markörer från in vitro modeller. Vi vill studera deras roll i mekanismer som leder till infertilitet samt möjligt användning för diagnos och behandling. Genom att kartlägga livmoderfunktion i hälsa och sjukdom kan man vid framtida genomisk selektion identifiera fertila och hållbara kor. Resultaten kommer att vara till nytta för lantbrukare och deras djur, för veterinärer och avelsindustrin.


Kontaktinformation