Nya mått i aveln för förbättrad fruktsamhet hos nordiska mjölkkor

Senast ändrad: 01 november 2017

Projektet utgör den svenska delen av det nordiska 4-åriga projektet Improving Nordic dairy cow fertility through genetics. Vår del fokuserar främst på att undersöka hur vi bäst kan använda uppgifter från automatiska registreringar för att förbättra avelsvärderingen för fruktsamhet, såsom kons förmåga att komma tillbaka i normala brunstcykler efter kalvning, koppling till brunststyrka och förmåga att förbli dräktig. Registreringar är aktivitetsnivå, progesteron, mjölksammansättning och dräktighetsproteinet PAG. Vår hypotes är att egenskaper som vi kan definiera från dessa data är tillräckligt bra för att använda i rutinavelsvärderingen vilket kan öka lönsamheten för besättningarna till en låg marginalkostnad. Vi kommer att samutnyttja registreringar som redan görs från alla nordiska länder.

Fakta:

Projektet är finansierat av:Stiftelsen svensk lantbruksforskning, (SLF)

Projekttid: 2017-2020

Projektledare: Britt Berglund

Övriga medverkande: Erling Strandberg, Renée Båge (KV), Getinet Mekuriaw Tarekegn, Patricia Gullstrand, Elisenda Vilarasa-Rius (Växa Sverige)


Kontaktinformation

Britt Berglund, professor
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
britt.berglund@slu.se, 018-67 19 73, 073-951 83 93