Publikationer

Senast ändrad: 12 april 2024

Här kan du läsa om några av resultaten från projektet så här långt. Datainsamling och bearbetning pågår fortfarande, så denna sida kommer att uppdateras regelbundet när mer arbete publiceras.

Johansson, T., Agenäs, S. & Lindberg, M. (2024). Time budgets of dairy cows in a cow-calf contact system with automatic milking. JDS Communications. 5(1), 52-56. https://doi.org/10.3168/jdsc.2023-0401

Churakov, M., Eriksson, H., Agenäs, S. & Ferneborg, S. (2023). Proposed methods for estimating loss of saleable milk in a cow-calf contact system with automatic milking. Journal of Dairy Science. 106(12), 8835-8846. https://doi.org/10.3168/jds.2022-23099

Hellström, M., Ternman, E. & Eriksson, H. (2023). Calf or grass – What would the cow choose? Applied Animal Behaviour Science. 268, 106087. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2023.106087

Wegner, C.S. & Ternman, E. (2023). Lying behaviour of lactating dairy cows in a cow-calf contact freestall system. Applied Animal Behaviour Science. 259, 105851. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2023.105851

 

 


Kontaktinformation