Hoppa till huvudinnehåll

Ko och kalv tillsammans

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? I det här forskningsprojektet studerar vi hur kalvar kan integreras i sådana skötselsystem.

SRB ko med sin kalv i foderavdelningen. Foto.

Är det möjligt att hålla mjölkkor och deras kalvar tillsammans i automatiska mjölkningssystem? Vilka är effekterna på mjölkavkastning, kalvtillväxt, hälsa och fertilitet? I detta forskningsprojekt studerar vi hur kalvar kan integreras i sådana system.

I ett pågående forskningsprojekt vid SLU i Uppsala hålls en del av korna i mjölkbesättningen på Lövsta lantbruksforskning tillsammans med sina kalvar i början av laktationen.

Syftet med projektet är att testa om kalvar kan integreras i automatiska mjölkningssystem (AMS). Det finns ett intresse från bönder och konsumenter för att hålla mjölkkalvar tillsammans med sina mödrar, men det finns väldigt lite stöd från vetenskapen om hur det ska gå till.

Finansering

Projektet finansieras av forskningsrådet Formas, stiftelsen Seydlitz MP bolagen och Kjell & Märta Beijers stiftelse.

Publicerad: 12 april 2024 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…