Variation i mikrobiota – effekter på sjuklighet och dödlighet hos kalvar i svenska mjölkkobesättningar

Senast ändrad: 05 februari 2024

Trots stora forsknings- och informationsinsatser har många mjölkkobesättningar en bristfällig kalvhälsa, hög kalvdödlighet och ett otillfredsställande smittskydd. De svenska mjölkkobesättningarna fortsätter att öka i storlek och kalvdödligheten är högre i större besättningar. En oacceptabelt stor andel av kalvdödligheten kan idag inte relateras till kända smittämnen, men har sannolikt en koppling till infektioner tidigt i livet.

Vår hypotes är att flera infektioner samverkar och skapar ett högt smittryck, vilket har en avsevärd betydelse för kalvdödligheten och påverkar besättningars totala produktion.

I projektet jämförs besättningar med hög och låg kalvdödlighet för att studera infektionstryckets betydelse för sjuklighet och dödlighet i samband med spädkalvsdiarré. Metagenomisk metodik och kvantitativa molekylärbiologiska metoder kommer att användas för att identifiera och kvantifiera samtliga infektionsämnen vid kalvdiarré, undersöka särskilt sjukdomsframkallande E. coli och relatera detta till inre och yttre  biosäkerhetsrutiner.

Projektet kommer att ge en samlad bild av infektionstrycket, vilka infektioner som bidrar till kalvdödligheten samt hur infektionstrycket varierar mellan och inom besättningar över tid. Denna kunskap kommer att ge ett bättre underlag för förebyggande arbete så att kalvhälsan på mjölkgårdarna kan förbättras.

Vi är övertygade om att smittskydd är lönsamt och att resultaten från projektet snabbt kommer att kunna omsättas i praktiken utan stora kostnader.

Fakta:

Projektet klart 


Kontaktinformation

Jonas Johansson Wensman

Universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för virologi

Telefon: +4618671446
E-post: jonas.wensman@slu.se