OrganicDairyHealth – Ett EU-projekt för förbättrad djurhälsa och välfärd i ekologisk mjölkproduktion genom avel och skötsel

Senast ändrad: 25 mars 2024

Syftet med projektet är att förbättra djurhälsa och välfärd genom olika avels- och skötselåtgärder i ekologisk mjölkproduktion med särskilt fokus på juverhälsa och ämnesomsättningsproblem. Genom att fokusera på egenskaper som är användbara både i avel och skötsel kan vi kombinera såväl förbättrade skötselrutiner som långsiktigt genetiskt framsteg.

Mer detaljerat kommer vi att undersöka följande hypoteser:

  • Vi kan förbättra avelsstrategier för ekologisk mjölkproduktion i Europa genom att ta hänsyn till olika egenskaper hos såväl kommersiella som lokala raser och deras förmåga att anpassa sig till olika lokala förutsättningar som t ex stor andel bete och låg andel kraftfoder.
  • Såväl genomisk selektion som korsningsavel med lokala raser är en viktig del av den framtida aveln inom ekologisk mjölkproduktion.
  • Genom att identifiera riskfaktorer för juverinflammation och genom att sinlägga juverdelar med mild inflammation kommer vi att kunna skapa effektiva preventiva åtgärder som förbättrar såväl juverhälsa som behovet för behandling i ekologiska besättningar utan att för den skull försämra djurvälfärden.
  • Betesbaserad utfodring kan leda till färre metaboliska störningar och lägre mastit. Denna effekt kan ökas genom att använda information om individuella kors aktivitetsgrad.

Fakta:

Detta ERA-net-projekt löper från 2015 till 2018 med 7 partners: artners: Danmark - AU-AS, Polen – NRIAP, Tyskland - Uni Kassel, Litauen – LUHS, Sverige – SLU, Österrike – BOKU, Schweiz – FIBL.

HGEN är inblandat i tre delar: WP1 – Hälsa och produktionsegenskaper hos lokala och kommersiella raser  WP 2 – Identifiering av huvudsakliga besättningstyper, WP 3 – Utveckling av avelsstrategier inklusive utnyttjande av korsningsavel och genomisk information.

Projektgrupp:
Julie Clasen, Lotta Rydhmer, Erling Strandberg och Anna Wallenbeck, (HGEN)