OrganicDairyHealth – Ett EU-projekt för förbättrad djurhälsa och välfärd i ekologisk mjölkproduktion genom avel och skötsel

Senast ändrad: 20 februari 2020

Syftet med projektet är att förbättra djurhälsa och välfärd genom olika avels- och skötselåtgärder i ekologisk mjölkproduktion med särskilt fokus på juverhälsa och ämnesomsättningsproblem. Genom att fokusera på egenskaper som är användbara både i avel och skötsel kan vi kombinera såväl förbättrade skötselrutiner som långsiktigt genetiskt framsteg.

Mer detaljerat kommer vi att undersöka följande hypoteser:

  • Vi kan förbättra avelsstrategier för ekologisk mjölkproduktion i Europa genom att ta hänsyn till olika egenskaper hos såväl kommersiella som lokala raser och deras förmåga att anpassa sig till olika lokala förutsättningar som t ex stor andel bete och låg andel kraftfoder.
  • Såväl genomisk selektion som korsningsavel med lokala raser är en viktig del av den framtida aveln inom ekologisk mjölkproduktion.
  • Genom att identifiera riskfaktorer för juverinflammation och genom att sinlägga juverdelar med mild inflammation kommer vi att kunna skapa effektiva preventiva åtgärder som förbättrar såväl juverhälsa som behovet för behandling i ekologiska besättningar utan att för den skull försämra djurvälfärden.
  • Betesbaserad utfodring kan leda till färre metaboliska störningar och lägre mastit. Denna effekt kan ökas genom att använda information om individuella kors aktivitetsgrad.

Fakta:

Detta ERA-net-projekt löper från 2015 till 2018 med 7 partners: artners: Danmark - AU-AS, Polen – NRIAP, Tyskland - Uni Kassel, Litauen – LUHS, Sverige – SLU, Österrike – BOKU, Schweiz – FIBL.

HGEN är inblandat i tre delar: WP1 – Hälsa och produktionsegenskaper hos lokala och kommersiella raser  WP 2 – Identifiering av huvudsakliga besättningstyper, WP 3 – Utveckling av avelsstrategier inklusive utnyttjande av korsningsavel och genomisk information.

Projektgrupp:
Julie Clasen, Lotta Rydhmer, Erling Strandberg och Anna Wallenbeck, (HGEN)


Kontaktinformation

Anna Wallenbeck, Prefekt, Universitetslektor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, HMH institutionskansli
Anna Wallenbeck, Prefekt, Universitetslektor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
anna.wallenbeck@slu.se, +4618674504