Prolific - a Robust and sustainable Improvement of the fertility In Cows

Senast ändrad: 04 december 2019

Ett EU projekt (FP7-KBBE-2012, 311776) med deltagare från 13 organisationer i 8 länder där målet är att genom en molekylär ansats optimera avels- och skötselstrategierna för mjölkkons fruktsamhet.

 


Kontaktinformation

Britt Berglund, professor
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
britt.berglund@slu.se, 018-67 19 73, 073-951 83 93