Rasskillnader i vardagsbeteende hos svenska hundraser

Senast ändrad: 20 februari 2020

I detta projekt studerar vi 20 raser: american staffordshire terrier, australian shepherd, berner sennen, boxer, briard, chihuahua, collie (långhårig),  doberman, golden retriever, hovawart, Jack Russel terrier, kelpie, Lagotto Romagnolo, malinois, Nova Scotia duck tolling retriever, Rhodesian ridgeback, riesenschnauzer, rottweiler, schäfer och Shetland sheep dog.

Vi använder uppgifter om vardagsbeteende från en www-baserad enkät som hundägare kan svara på. Den som svarar är anonym, men för att kunna göra genetiska studier behöver vi SKK:s registreringsnummer på hunden. Med hjälp av detta kan vi koppla till släktskapsinformation från SKK:s databas och vi kan skatta genetiska parametrar (t ex arvbarheter och genetiska korrelationer) för vardagsbeteendeegenskaper. I ett första skede har vi jämfört olika raser. 

I augusti publicerades artikeln "Breed differences in everyday behaviour of dogs" i tidskriften Applied Animal Behaviour Science.


Kontaktinformation

Tomas Bergström, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
tomas.bergstrom@slu.se, 018-67 19 97