Vardagsbeteende

Senast ändrad: 04 december 2019

Våra hundar hamnar dagligen i situationer som hunden kan uppfatta som stressande eller obehagliga som till exempel främmande människor och hundar som kommer fram och hälsar, plötsliga ljud, att åka hiss eller bli lämnade ensamma. Det liv många hundar och hundägare lever idag förutsätter att hunden kan hantera alla dessa situationer.

För att hunden ska ha de bästa förutsättningarna att klara det vill de flesta hundägare ha en lugn, lekfull och orädd hund. Den här studien handlar om att reda ut hur vardagsbeteendet ser ut i tjugo olika hundraser i Sverige. Hur är vardagsbeteendet i de olika raserna, finns det likheter och skillnader samt om det går att påverka vardagsbeteendet genom avelsarbetet?

Enkät om vardagsbeteende

För att få information om hur det ser ut i de tjugo raserna idag bad vi hundägare att svara på en enkät på internet. Insamlingen av enkätsvaren började sommaren 2012. Enkäten består av samma frågor som den som användes i projektet Mentalt sund collie. Totalt svarade varje hundägare på 152 frågor om sig själv, hundens identitet och hundens beteende i olika vardagssituationer. Genom att svara på hur ofta eller hur mycket hunden visar ett specifikt beteende, på en skala mellan 1 och 5, har hundägarna beskrivit deras hunds vardagsbeteende. Höga värden innebär att hunden visar beteendet ofta eller mycket.

Frågorna i enkäten kan läggas ihop för att skapa ett värde för olika beteenden som till exempel jakt (av exempelvis harar, ekorrar och liknande om tillfälle ges), träningsbarhet och rädsla för främmande människor. För alla hundar vi har svar om, har vi genom att lägga ihop hundägarens svar på frågorna skapat 16 beteendeegenskaper. Varje beteendeegenskap baserades på svaren från mellan fyra och tio frågor.

Fakta:

Raser i projektet

American Staffordshire terrier, Australian kelpie , Australian shepherd, Belgisk vallhund/malinos, Belgisk vallhund/teurverens, Berner sennen, Boxer, Briard, Chihuahua, Doberman, Golden retriever, Hovawart, Jack Russel terrier, Lagotto romagnolo, Nova Scotia duck tolling retriever, Rhodesian ridgeback, Riesenschnauzer, Rottweiler, Shetland sheepdog, Tysk schäferhund


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se