Småskalig och mobil slakt

Senast ändrad: 07 maj 2024
Foto: Kreatur i en fålla med trästaket.

Bedövning och avblodning av nötkreatur utomhus på gården

Projektet syftade till att öka kunskapen om bedövning med kulvapen och avblodning av nötkreatur på gården före transport till ett närbeläget slakteri. Målet var att:

  • Identifiera nödvändiga praktiska förutsättningar på gården och vid transporten till slakteri för tillämpning av metoden under svenska förhållanden.
  • Bedöma konsekvenserna av metoden för djurhantering, bedövningskvalitet och livsmedelssäkerhet.

Projektet var ett vetenskapligt samarbete med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap SLU. Samarbete skedde även med lantbrukare och slakteriföretag. Projektet samordnades med Livsmedelsverket.

Medverkande på institutionen var forskare Katrin Schiffer, docent Jan Hultgren, professor Lotta Berg, försökstekniker Anne Larsen och försökstekniker Karin Wallin.

Projektet finansierades med medel från Marie-Claire Cronstedts Stiftelse och Petra Lundbergs stiftelse. Det påbörjades hösten 2019 och avslutade i juli 2021.

Fakta:

Publikationer:

  • Hultgren, J., 2021. Skjutning på gård. Presentation at a national meeting with Animal Welfare Officers at Swedish slaughterhouses, 21 September 2021.
  • Hultgren, J., 2020. Pågående forskning: Skjutning på gård. Presentation vid nationell träff för djurskyddsansvariga vid svenska slakterier, 7 oktober 2020.

Kontaktinformation