Småskalig och mobil slakt

Senast ändrad: 13 september 2023
Foto: En kvinna står och tittar på djur som köar för att få gå in i det mobila slakteriet.

Djurvälfärd och köttkvalitet vid mobil och stationär slakt av nötkreatur

Projektet genomfördes 2014-2018 och syftade till att:

  • Jämföra förutsättningarna för god djurvälfärd och köttkvalitet vid mobil respektive stationär slakt av nötkreatur.
  • Föreslå förändringar av slaktrutiner och djurhantering i mobil och stationär slakt av nötkreatur i syfte att förbättra djurskyddet och köttkvaliteten.

Ett mobilt och ett storskaligt stationärt slakteri följdes under drygt ett år. Observationer av sammanlagt 596 djur gjordes rörande djurhantering och djurbeteende vid drivningen till skjutboxen och i skjutboxen, blodkemi vid avblodning, slaktkroppsegenskaper, slaktanmärkningar och köttegenskaper efter 7 dagars hängmörning.

Projektet var ett vetenskapligt samarbete med RISE Research Institutes of Sweden (tidigare SP Food & Bioscience). Samarbete skedde även med Hälsingestintan AB och ett slakteriföretag med storskalig stationär slakt.

Medverkande på institutionen var docent Jan Hultgren (koordinator), professor Lotta Berg, forskare Katarina Arvidsson Segerkvist, professor Anders H Karlsson, professor emeritus Bo Algers, försökstekniker Anne Larsen och försökstekniker Karin Wallin.

Projektet finansierades med medel från Marie-Claire Cronstedts Stiftelse, Svenska Djurskyddsföreningen, Basen AB och Caroline Ankarcrona.

Fakta:

Publikationer:


Kontaktinformation