Nya fodermedel till marin fisk i Kambodja

Senast ändrad: 20 oktober 2020

AVSLUTAT Målet med detta projekt var att utvärdera och jämföra möjligheten att använda bryggerijäst istället för fiskmjöl i foder till den marina fisken asiatisk havsabborre (Lates calcarifer).

Vattenbruk spelar en viktig roll för ekonomi och livsmedelsförsörjning i Kambodja och för övriga världen genom dess levererans av produkter som är rika på protein, essentiella fettsyror, vitaminer och mineraler. Dock är investeringskostnaden för akvakultur hög på grund av fodret som står för 50-70% av produktionskostnaden. Idag är den vanligaste proteinkällan i fiskfoder fiskmjöl. Därför är det av största vikt att minska användningen av fiskmjöl och andra proteinkällor som skulle kunna användas som människoföda i stället. Det är nödvändigt att hitta alternativa fodermedel till vattenbruk, för att få en hållbar och mer miljövänlig produktion av hälsosamma livsmedel.

I detta projekt utvärderas mikrobiellt protein som fodermedel vid fiskodling. Lokalt tillgängliga substrat som krossat ris, riskli och fiskrens från Pangasiusodling kommer att användas som substrat vid odling av jästen. Sedan utvärderas fodermedlets näringsinnehåll och lämplighet att användas som foder till asiatisk havsabborre.

Doktorand: Sen Sorphea

Handledare: Anders Kiessling, Torbjörn Lundh, Jan Erik Lindberg och Matilda Olstorpe

Fakta:

Projektet utförs på Marine Aquaculture Research and Development Centre i södra Kambodja av doktorand Sen Sorphea.

Relaterade sidor: