Hoppa till huvudinnehåll

SLU Akvakultur

SLU Akvakultur är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.


Det finns 104 sidor som är taggade med SLU Akvakultur:

Webbinarium: Hur mår laxen?

Webbinarium: Hur mår laxen? aquaculture@slu.se Den 20 februari lanserar Djurskyddet Sverige djurskyddsguiden för lax, som en del av konsumentguiden "Handla Djurschysst". I samband med detta bjuder

Odling av flodkräfta i Sverige

I Sverige finns två arter av sötvattenskräftor: flodkräftan (Astacus astacus) och den introducerade signalkräftan (Pacifastacus leniusculus). Bestånden av flodkräftan har minskat kraftigt i Sverige

Sök bidragsmedel från SLU Future Food

SLU Future Food utlyser bidragsmedel till forskare vid SLU. Vi har två aktuella utlysningar: Såddmedel för projekt inom Food & Cities. Sista ansökningsdag 14 april 2023. Såddmedel för att skriva

Hatten på för fiskvälfärden!

Alla fiskar som hålls av människor måste bedövas innan slakt. Hur detta ska göras på ett etiskt försvarbart sätt är dock oklart. Kunskapsbristen när det kommer till bedövningsmetoder för fisk grundas

Vad tycker den odlade fisken?

Idag är drygt hälften av den fisk som äts uppfödd i fångenskap och andelen med ursprung från odling ökar för varje dag som går. Tyvärr finns en del problem kopplade till fiskodling. Ett av dessa är

Kurs i Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor

Kurs i Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor - Save the date! aquaculture@slu.se Kursen kommer att fokusera på vattenbrukets miljöpåverkan och miljönytta. Du kommer också att få grundläggande

117 miljoner till vattenforskare på SLU från de nationella forskningsråden

Formas och Vetenskapsrådet har under de senaste veckorna fattat beslut om nya projekt som tilldelas forskningsmedel under kommande år. Hela 20 projekt ledda av vattenforskare från SLU beviljades

Wallenbergprofessur i fiskhälsa till SLU

Øystein Evensen, gästprofessor på deltid vid SLU inom området fiskhälsa, har tilldelats en så kallad KSLA-Wallenbergprofessur. Han kommer därmed att stärka SLU:s kompetens om sjukdomar hos odlad och

Möjlighet att söka medel för att stärka samarbetet inom vatten på SLU

Inom ramarna för SLU Vattenforum utlyses medel under 2023 för att främja det interna samarbetet inom vattenfrågor. Anställda på SLU kan söka pengar för framförallt forskningssamarbeten som främjar

SLU Aquaculture

Forskning om akvakultur pågår vid alla fyra fakulteterna vid SLU. SLU Aquaculture är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.

Nätverksworkshop och vägledning till forskningsanläggningar i Älvkarleby

Nätverksworkshop och vägledning till forskningsanläggningar i Älvkarleby aquaculture@slu.se Varmt välkomna till vårt lunch till lunchmöte den 8-9 november, med olika forskargrupper intresserade av

Disputation: Developing the basis of a breeding program for sustainable Rufiji tilapia aquaculture in Tanzania

Disputation: Developing the basis of a breeding program for sustainable Rufiji tilapia aquaculture in Tanzania sofia.webering.ekberg@slu.se Christer Simon Nyinondi försvarar sin avhandling:

Loading…