Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Akvakultur

SLU Akvakultur är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.


Det finns 101 sidor som är taggade med SLU Akvakultur:
Om fiskodling på land

Om fiskodling på land

För att klara klimatomställningen måste vi radikalt ändra våra matvanor. I reportageserien Klimatskiftet Sverige går SvD på jakt efter framtidens mat. Kan fisk odlas på torra land? Kan svenska bönder

Om fiskodling på land

Om fiskodling på land

För att klara klimatomställningen måste vi radikalt ändra våra matvanor. I reportageserien Klimatskiftet Sverige går SvD på jakt efter framtidens mat. Kan fisk odlas på torra land? Kan svenska bönder

Seminarium om hållbart odlad fisk lockade många

Seminarium om hållbart odlad fisk lockade många

Seminariet ”Does sustainably farmed fish exist – and if so, can you label it?” om hållbar fiskodling anordnat av SLU Aquaculture och SLU Ekologisk produktion lockade många deltagare. På seminariet

Seminarium om hållbart odlad fisk lockade många

Seminarium om hållbart odlad fisk lockade många

Seminariet ”Does sustainably farmed fish exist – and if so, can you label it?” om hållbar fiskodling anordnat av SLU Aquaculture och SLU Ekologisk produktion lockade många deltagare. På seminariet

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren josefina.zidar@slu.se   Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordnar den 24 oktober 2019 ett seminarium om upphandling och

Fem ton grön fisk i disk

Ett projekt om framtidens miljövänliga fiskfoder som bygger på kretslopp. Axfoundation tillsammans med SLU leder en 25 miljoners satsning, finansierad av näringen, kommuner, forskningsrådet Vinnova

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv

Efterfrågan på fisk och skaldjur ökar stadigt, samtidigt som nästan 90 procent av världens kommersiella fiskbestånd utnyttjas maximalt eller till och med är överfiskade. En stor del av den

Aquafresh

SLU och Örebro universitet/Grythyttan, utvecklar nu gemensamt metodik för att bättre förstå hur man kan förbättra själva odlingen av fisk, inte bara för mer miljövänlig produktion med hög djurvälfärd

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv

Efterfrågan på fisk och skaldjur ökar stadigt, samtidigt som nästan 90 procent av världens kommersiella fiskbestånd utnyttjas maximalt eller till och med är överfiskade. En stor del av den

World Food Day 2019

World Food Day 2019

Världshungerdagen 2019 malin.planting@slu.se Our actions are our future! Svenska FAO-kommittén bjuder in dig till ett seminarium som belyser vikten av ett sektorövergripande samarbete för att göra

Sök bidrag från SLU Future Food för projekt och aktiviteter kring ett hållbart livsmedelssystem

SLU Future Food erbjuder bidrag för projekt och aktiviteter som stärker kunskapsproduktion för hållbara livsmedelssystem. Den 2: a september öppnar årets andra allmänna ansökningsperiod. Du kan

Course in aquaculture techniques and species

Course in aquaculture techniques and species

An overview of farming systems and species in Sweden - a future perspective eva-stina.lindell@slu.se Short course in aquaculture techniques and species (in Swedish). Target group: Aquaculture

Loading…