Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Akvakultur

SLU Akvakultur är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.


Det finns 139 sidor som är taggade med SLU Akvakultur:

Bakteriefritt Artemia-testsystem in vivo, en verktygslåda för akvakultur- och tvärvetenskaplig forskning

I ett bakteriefritt djur kan näringsprocesser (och andra processer) studeras separat, utan störningar från de mikroorganismer som annars finns i mag- tarmkanalen hos djur som lever i vanliga miljöer.

Odling av vildfångad abborre som matas med insektsbaserat foder

Att hålla vildfångade abborrar, som anses vara för små för humankonsumtion, i odling (för utfodring och tillväxt) har identifierats som en möjlighet till att öka både resursutnyttjandet och inkomsten

SALMONAID

Fiskfoder från skogsindustrin för lax Vattenbruk är en nyckelsektor i perspektivet ökad matproduktion med minskad miljöpåverkan, förutsatt att foderinnovation kan skapa en hållbar tillväxt. Syftet

Fisk från etanolsidoströmmar

Syftet med projektet är att utveckla en hållbar proteinkälla med högt näringsvärde för odlad fisk, baserat på rester från etanolproduktion. Icke-ätbara etanolrester kommer att användas för odling av

Fem ton grön fisk i disk

Ett projekt om framtidens miljövänliga fiskfoder som bygger på kretslopp. Axfoundation tillsammans med SLU leder en 25 miljoners satsning, finansierad av näringen, kommuner, forskningsrådet Vinnova

Fysiologiska bedömningar för förbättrad välfärd hos odlad fisk

Flera nationella och internationella utredningar har visat att välfärden hos fisk inom vattenbruk i många aspekter är undermålig. Det beror delvis på att det är svårt att bedöma fiskars stress,

Alternativa fodermedel till fisk - bioaktiva komponenters effekt på metabolism och tarmflora

Syftet med detta doktorandprojekt är att få en bättre förståelse för hur utfodring av kosttillskott, som härrör från nya och hållbara källor, påverkar näringsupptag, metabolism och genuttryck och

Från trä till fisk

Single cell protein (SCP) odlat på skogsbaserade restströmmar bra foderkoncept till fisk, redo att kommersialiseras. RISE (Research Institutes of Sweden), RISE Processum, Sveriges

FRESH - Animal welfare in modern production systems for fish

FRESH – Fish REaring and Stress Hazards. Den stora utmaningen med djurskydd för fisk är att fisken inte har något för oss människor tydligt avläsbart kroppsspråk som kan ge vägledning om fiskens

Miljökassen Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system

Projektets övergripande mål är att ta fram ett tekniskt system för att återta gödsel och foderrester från det kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige. Projektets övergripande mål är att ta fram

SDG Impact Tool

Är du nyfiken på hur ditt forskningsprojekt länkar till Agenda 2030 och uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen? Det finns ett verktyg för självvärdering! SLU är ett av åtta svenska lärosäten som

Stress and Parasitic Challenges in Aquaculture

Stress and Parasitic Challenges in Aquaculture

Webinar: Stress and Parasitic Challenges in Aquaculture eva-stina.lindell@slu.se Ett worldwide webinar där Kartik Baruah, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, är en av talarna. "

Loading…