Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Akvakultur

SLU Akvakultur är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.


Det finns 204 sidor som är taggade med SLU Akvakultur:

Fysiologiska bedömningar för förbättrad välfärd hos odlad fisk

Flera nationella och internationella utredningar har visat att välfärden hos fisk inom vattenbruk i många aspekter är undermålig. Det beror delvis på att det är svårt att bedöma fiskars stress,

FRESH - forskargrupp

FRESH är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Göteborgs Universitet (GU) som syftar till att öka kunskaperna om fiskars välfärd i odling Djurvälfärd är ett komplext område som

AWARE (Animal Welfare Research in an Enlarged Europe)

AWARE (Animal Welfare Research in an Enlarged Europe)

Tyvärr finns denna sida bara på engelska. Klicka på "ENGLISH" i menyn ovan för att komma dit eller kontakta Linda Keeling för mer information om projektet.

HMH Best anaesthesia

HMH Best anaesthesia

There are over 30000 species of fish, living in a wide range of habitats. To treat ‘fish’ as one group is probably even less meaningful than to attempt to produce general guidelines for ‘mammals’. In

HMH DigiHeart

HMH DigiHeart

Up to 20% of farmed salmonids die before reaching slaughter. This occurs during stressful situations such as delousing, deteriorating water quality, and transport. This is a serious welfare issue,

Djurvälfärd i samband med avlivning av odlad fisk

År 2013 publicerade vi rapporten "Riskbedömning av slakt av odlad fisk i Sverige, 31-4568/11". I rapporten framgick att koldioxidbedövning (CO2) var den bedövningsmetoder med störst risk att ge sänkt

FRESH - Animal welfare in modern production systems for fish

FRESH – Fish REaring and Stress Hazards. Den stora utmaningen med djurskydd för fisk är att fisken inte har något för oss människor tydligt avläsbart kroppsspråk som kan ge vägledning om fiskens

Känn din fiende

Proliferativ njurinflammation, PKD, är en sjukdom som kan drabba både vild och odlad lax, men som det ännu inte finns någon behandling mot. Forskare från bland annat SLU visar i en ny studie hur

Biokonvertering av bioresurser som inte är livsmedel till nya foder för laxfisk - en nordisk strategi (NORDICFEED)

Nordiskt samarbete ska förbättra förutsättningarna för att utveckla hållbara, mikrobiellt baserade foderingredienser till laxfiskar producerade på olika restprodukter med hjälp av bioteknik.

Känn din fiende

Proliferativ njurinflammation, PKD, är en sjukdom som kan drabba både vild och odlad lax, men som det ännu inte finns någon behandling mot. Forskare från bland annat SLU visar i en ny studie hur

A 20-year retrospective review of global aquaculture

A 20-year retrospective review of global aquaculture

Ask the author: A 20-year retrospective review of global aquaculture futurefood@slu.se 'Ask the author series' är ett initiativ från Table, som är ett samarbete SLU, University of Oxford, och

A 20-year retrospective review of global aquaculture

A 20-year retrospective review of global aquaculture

Ask the author: A 20-year retrospective review of global aquaculture futurefood@slu.se 'Ask the author series' är ett initiativ från Table, som är ett samarbete SLU, University of Oxford, och

Loading…