Hoppa till huvudinnehåll

SLU Akvakultur

SLU Akvakultur är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.


Det finns 109 sidor som är taggade med SLU Akvakultur:

Publikationer

Här kan du läsa och ladda ner publikationer skriven av SLU-forskare samt ett urval av publikationer av externa författare. Merparten av innehållet finns endast på engelska, gå till den engelska sidan.

Aktiviteter

Här samlar vi information och dokumentation från aktiviteter som SLU Aquaculture arrangerar, stöder eller deltar i. Alla aktiviteter syftar till att utveckla forskning och utbildning inom akvakultur

HGEN Marine Science Program Tanzania: på väg mot ett avelsprogram för tilapia

Det största problemet för utvecklingen av akvakultur i Tanzania är bristen på såväl bra smolt som högkvalitativt foder. Många bönder förlitar sig på akvakultur som ett komplement. Fisk är en

Hållbar akvakultur i Rwanda

Projektet ska ge förbättrade möjligheter till odling av fisken Tilapia genom användning av lokala foderråvaror och därmed bidra till att förbättra näringsförsörjningen för befolkningen i Rwanda.

HMH FRESH

FRESH är ett forskningssamarbete som grundades 2012 mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Göteborgs Universitet (GU) som syftar till att öka kunskaperna och medvetenheten om fiskars

HMH Best anaesthesia

Det finns över 30000 fiskarter som lever i ett brett spektrum av olika miljöer. Att behandla "fisk" som en grupp är förmodligen ännu mindre meningsfullt än att försöka ta fram allmänna riktlinjer för

AWARE (Animal Welfare Research in an Enlarged Europe)

Tyvärr finns denna sida bara på engelska. Klicka på "ENGLISH" i menyn ovan för att komma dit eller kontakta Linda Keeling för mer information om projektet.

HMH DigiHeart

Upp till 20 procent av de laxar som föds upp i fångskap dör innan de når slakt. Oftast sker detta efter att fiskarna utsatts för stress i olika situationer såsom stress efter behandling för laxlus

FRESH

FRESH är ett forskningssamarbete som grundades 2012 mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Göteborgs Universitet (GU) som syftar till att öka kunskaperna och medvetenheten om fiskars

Fysiologiska bedömningar för förbättrad välfärd hos odlad fisk

Flera nationella och internationella utredningar har visat att välfärden hos fisk inom vattenbruk i många aspekter är undermålig. Det beror delvis på att det är svårt att bedöma fiskars stress,

Djurvälfärd i samband med avlivning av odlad fisk

År 2013 publicerade vi rapporten "Riskbedömning av slakt av odlad fisk i Sverige, 31-4568/11". I rapporten framgick att koldioxidbedövning (CO2) var den bedövningsmetoder med störst risk att ge sänkt

SLU Aquaculture

Forskning om akvakultur pågår vid alla fyra fakulteterna vid SLU. SLU Aquaculture är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.

Loading…