Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Akvakultur

SLU Akvakultur är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.


Det finns 219 sidor som är taggade med SLU Akvakultur:

Webbinarium serie 2020

I serien berättar forskare och fiskodlare om hur de arbetar för att få det svenska vattenbruket ännu mer hållbart. Bland annat handlar det om hur de jobbar med cirkulär produktion, både för att

Webbinarium & workshop: Integrerad fisk- och växtodling

Webbinarium & workshop: Integrerad fisk- och växtodling

Save the date! Webbinarium & workshop: Integrerad fisk- och växtodling aquaculture@slu.se Intresset för att kombinera fisk- och växtodling växer, både för akvaponiska system och för användandet av

Webbinarium & workshop: Integrerad fisk- och växtodling

Webbinarium & workshop: Integrerad fisk- och växtodling

Save the date! Webbinarium & workshop: Integrerad fisk- och växtodling aquaculture@slu.se Intresset för att kombinera fisk- och växtodling växer, både för akvaponiska system och för användandet av

Webbinarium & workshop: Integrerad fisk- och växtodling

Webbinarium & workshop: Integrerad fisk- och växtodling

Save the date! Webbinarium & workshop: Integrerad fisk- och växtodling aquaculture@slu.se Intresset för att kombinera fisk- och växtodling växer, både för akvaponiska system och för användandet av

Ny nationell strategi och handlingsplan för vattenbruk 2021-2026

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har nu lanserat en ny strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026 samt en handlingsplan för utveckling av vattenbruk. Arbetet med att ta fram

Ny nationell strategi och handlingsplan för vattenbruk 2021-2026

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har nu lanserat en ny strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026 samt en handlingsplan för utveckling av vattenbruk. Arbetet med att ta fram

Ny nationell strategi och handlingsplan för vattenbruk 2021-2026

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har nu lanserat en ny strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026 samt en handlingsplan för utveckling av vattenbruk. Arbetet med att ta fram

FRESH - Animal welfare in modern production systems for fish

FRESH – Fish REaring and Stress Hazards. Den stora utmaningen med djurskydd för fisk är att fisken inte har något för oss människor tydligt avläsbart kroppsspråk som kan ge vägledning om fiskens

Samarbete om fiskars välbefinnande vid kommersiellt fiske

Ett nytt forskningsprojekt undersöker för första gången hur miljarder fisk dör i fiske. Syftet är att belysa hur fisk dör i samband med trålning i de öppna vattenmassorna och om fångstmetoderna kan

Samarbete om fiskars välbefinnande vid kommersiellt fiske

Ett nytt forskningsprojekt undersöker för första gången hur miljarder fisk dör i fiske. Syftet är att belysa hur fisk dör i samband med trålning i de öppna vattenmassorna och om fångstmetoderna kan

Dåliga rutiner riskerar fiskvälfärden

Att upprätthålla god djurvälfärd för fisk är en stor utmaning inom vattenbruket. Ett hot mot fiskens välfärd kan vara dåligt anpassade rutiner som riskerar att orsaka onödig och potentiellt skadlig

World Food Prize 2021

Dr. Shakuntala Haraksingh Thilsted belönas med 2021 års World Food Prize för sitt arbete med att förbättra akvatiska livsmedelssystem för ökad nutrition och resilienta ekosystem. Shakuntala

Loading…