Hoppa till huvudinnehåll

SLU Akvakultur

SLU Akvakultur är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.


Det finns 117 sidor som är taggade med SLU Akvakultur:

Bedövningsmetoder för fisk får underkänt!

I två studier har vi utvärderat befintliga och alternativa bedövningsmetoder för uppfödd fisk. Vi har studerat regnbåge och den allt vanligare varmvattenlevande arten afrikansk vandrarmal (ibland med

Vad finns dolt under ytan?

De senaste framstegen rörande biosensorer ger ökade möjligheter att övervaka välbefinnandet hos fiskar i vattenbruk. Innan nya biosensorer tas i bruk måste dock deras lämplighet och möjliga

Aktiviteter

Här samlar vi information och dokumentation från aktiviteter som SLU Aquaculture arrangerar, stöder eller deltar i. Alla aktiviteter syftar till att utveckla forskning och utbildning inom akvakultur

SLU Aquaculture

är en plattform med uppdrag att främja och samordna forskning och utbildning inom akvakultur vid SLU. Akvakulturforskning pågår vid SLU:s alla fyra fakulteter.

Larvi 2024

Larvi 2024: 8:e symposiet för larvodling av fisk och skaldjur aquaculture@slu.se Varmt välkomna till Larvi 2024, det 8:e Larviculture Symposium för fisk och skaldjur 9-12 september vid Ghent

Nordisk konferens om samlokalisering av marina näringar

Nordisk konferens om samlokalisering av marina näringar aquaculture@slu.se Jordbruksverket, tillsammans med Nordic Innovation och Landsbygdsnätverket, bjuder in till en nordisk konferens om

Webbinarium serie 2020

I serien berättar forskare och fiskodlare om hur de arbetar för att få det svenska vattenbruket ännu mer hållbart. Bland annat handlar det om hur de jobbar med cirkulär produktion, både för att

Ökad resiliens för en hållbar odling av röding (ResiChar)

Klimatförändringar utgör ett hot mot hållbar tillväxt av rödingodling, som i Sverige huvudsakligen bedrivs i kalla vattenområden i norr. Projektet ResiChar syftar till att stärka den svenska odlingen

Ökad robusthet hos odlad regnbåge genom epigenetik (EpiTrout)

I projektet EpiTrout är målet att utveckla en strategi för stresshantering baserad på epigenetik för att öka robustheten hos odlad regnbåge. Detta för att upprätthålla en lönsam produktion i ljuset

Nätverksträff för forkare inom akvakultur

Nätverksträff för forskare inom akvakultur aquaculture@slu.se Välkommen till en heldags forskarträff som syftar till att stärka samarbete och nätverkande. Målgruppen är akvakulturforskare samt

ASIAN-PACIFIC AQUACULTURE 2024

ASIAN-PACIFIC AQUACULTURE 2024 aquaculture@slu.se Asian Pacific Aquaculture 2024 will be the next chance for the international aquaculture community to visit Indonesia and see the rapidly expanding

Problem för rödingen i varmare klimat

Röding har odlats i Sverige sedan 1970-talet. I början för stödutsättning i sjöar, t.ex. för det populära pimpelfisket, men på senare tid odlas rödingen mest som matfisk. Forskningsstationen VBCN i

Loading…