Fakultetskansli

Senast ändrad: 05 september 2023

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder och utskott är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

Fakultetsdirektör

Porträtt Marnie Hancke

Marnie Hancke
Fakultetsdirektör
marnie.hancke@slu.se
018-67 34 89

Ekonomi

Porträtt Inger Alderborn

Inger Alderborn
Fakultetsekonom
inger.alderborn@slu.se
018-67 22 85

Porträtt Jimmy Karlsson

Jimmy Karlsson
Ekonom
jimmy.karlsson@slu.se
018-67 16 38

Ara Migoyan
Controller
ara.migoyan@slu.se
018-67 30 65

Fakultetshandläggare

Porträtt Kristina Jungnelius

Kristina Jungnelius
Fakultetshandläggare
kristina.jungnelius@slu.se
018-67 16 87

Forskarutbildning

Anette Wichman
Fakultetshandläggare forskarutbildning
anette.wichman@slu.se
018-67 23 16

Forskningssekreterare

Olle Håstad
Forskningssekreterare
olle.hastad@slu.se
018-67 26 95

Porträtt Ann-Sofi Bergqvist

Ann-Sofi Bergqvist
Forskningssekreterare
ann-sofi.bergqvist@slu.se
018-67 23 40

Fundraising

Åsa Formo
Fundraiser
asa.formo@slu.se
018-67 25 70

Grundutbildning

Karin Camp
Utbildningsledare
karin.camp@slu.se
018-67 26 65

Porträtt Sofia Webering Ekberg

Sofia Webering Ekberg
Utbildningshandläggare
sofia.webering.ekberg@slu.se
018-67 12 89

Stina Kling Cedergren
Utbildningshandläggare
stina.kling.cedergren@slu.se
018-67 16 85

Porträtt Elin Jansson

Elin Jansson
Utbildningshandläggare
elin.jansson@slu.se
018-67 25 52

Handläggare

Natalie Kronvall
Handläggare
natalie.kronvall@slu.se
018-67 16 94

Jämställdhet och lika villkor

Malin Ekström (tjänstledig t.o.m. 31/10-24)
Jämställdhets- och likavillkorshandläggare
malin.ekstrom@slu.se
018-67 10 15

Kommunikatörer

Porträtt Bettina Bäck

Bettina Bäck
Kommunikatör
bettina.back@slu.se
018-67 30 67

Porträtt Joanna Hagströms

Joanna Hagströms
Kommunikatör
joanna.hagstroms@slu.se
018-67 30 66

Koordinatorer

Katarina Cvek
Koordinator
katarina.cvek@slu.se
018-67 21 87

Sara Persson
Koordinator
sara.persson@slu.se
018-67 30 68