Kontakta oss

Senast ändrad: 05 september 2023

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningen och kansliet för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH).

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Rauni Niskanen, dekan
dekan.vh@slu.se

Dirk Jan de Koning, prodekan
018-67 20 39
dj.de-koning@slu.se

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd. Kansliet leds av fakultetsdirektör Marnie Hancke.

Marnie Hancke, fakultetsdirektör
018-67 34 89
marnie.hancke@slu.se

Postadress

VH-fakultetens kansli, Box 7084
750 07 Uppsala

Besöksadress

Almas allé 8, Uppsala


Kontaktinformation

Kristina Jungnelius, fakultetshandläggare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.jungnelius@slu.se, 018-67 16 87