Kontakta oss

Senast ändrad: 24 mars 2023

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningen och kansliet för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH).

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Rauni Niskanen, dekan
dekan.vh@slu.se

Dirk Jan de Koning, prodekan
018-67 20 39
dj.de-koning@slu.se

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd. Kansliet leds av tf fakultetsdirektör Inger Alderborn.

Inger Alderborn, tf fakultetsdirektör
018-67 22 85
inger.alderborn@slu.se


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00