Om VH-fakulteten

Senast ändrad: 06 november 2023

Veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga fakulteten arbetar med de flesta aspekter på våra husdjurs liv och hälsa. Det gäller lantbrukets djur likaväl som sport- och sällskapsdjur.

Den ämnesmässiga bredden vid fakulteten är omfattande, från djurhållning, djurhälsa och djurskydd till livsmedelssäkerhet och kvalitet samt djurens betydelse för folkhälsan. Inom alla dessa områden bedrivs forskning och utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Fakultetens kansli och flertalet av institutionerna är belägna vid SLU:s campus Uppsala, men verksamhet finns även vid campus Umeå. Dessutom finns verksamheter i Skara, Flyinge, Strömsholm och Wången.

Korta fakta om VH-fakulteten

Antal studenter: 1129 (helårsstudenter)
Antal anställda: 439 (helårsarbetskrafter)
Antal professorer: 43,1 (helårsarbetskrafter)
Antal doktorander: 123* (personer)
Omsättning: 732 711 tkr , externfinansieringsgrad 45% 

* Forskarstuderande vid fakultetsgemensamma institutioner har i sin helhet räknats som tillhörande huvudfakulteten”

(Siffrorna hämtade från årsredovisningen för 2020.)

Utbildning

Vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap erbjuds utbildningar med djur som tema. Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Uppsala men även i Flyinge, Strömsholm och Wången.

Fakulteten har utbildning på grundnivå och avancerad nivå och erbjuder kandidat- och masterprogram, yrkesprogram, fristående kurser samt tilläggsutbildning. Flera av fakultetens utbildningar, listade nedan, tillhör de populäraste i Sverige om man ser till antal sökande per utbildningsplats.

Kandidatprogram

180 hp, motsvarande tre års studier på grundnivå

Masterprogram

120 hp, motsvarande två års studier på avancerad nivå

Yrkesprogram

Agronomexamen

Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kurser

Kurspaket

 

Här hittar du alla utbildningar vid SLU!

 

EAEVE

Veterinärprogrammet utvärderades under 2017 och 2018 av det europeiska samarbetet European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE).

Det resulterade i en självvärdering och två slutrapporter - besöksrapport 2017 och återbesöksrapport 2018.

Forskarutbildning

Forskarskola vid VH-fakulteten

Bland SLU:s forskarskolor finns VH-fakultetens forskarskola Graduate School for Veterinary Medicine and Animal Sciences (GS-VMAS) för alla VH-fakultetens doktorander. Mer om forskarskolan finns att läsa på GS-VMAS webbsida.

Forskarutbildning vid VH-fakulteten

Välkommen att besöka SLU:s medarbetarwebb där du hittar information om hur forskarutbildningen vid VH-fakulteten är organiserad och kontaktuppgifter till ansvariga personer som kan ge råd och stöd:

Forskarutbildning vid SLU

SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. På ett så pass forskningsintensivt universitet finns det stora möjligheter till forskarstudier. SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 600 aktiva forskarstudenter.

Forskning

Vid VH-fakulteten bedrivs forskning som syftar till att friska djur i sunda miljöer i säkra arbetsmiljöer ska producera högkvalitativa livsmedel.

sidan om forskning på VH-fakulteten kan du läsa mer.

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är ett av universitetets grundläggande uppdrag. Vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) bedrivs samverkan enligt särskilda uppdrag. 

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Inom fortlöpande miljöanalys (FOMA) är VH-fakulteten värd för programmet Giftfri miljö.

Unika resurser vid VH-fakulteten

Vår fakultets forskning och undervisning är bland världens främsta inom husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Till vår hjälp har vi toppmoderna anläggningar och lokaler.

Se hela listan här: 


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00