Sveriges lantbruksuniversitet

VH-fakultetens kommitté för hästfrågor

Hästkommittén vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap är samordnande organ i frågor som rör forskning om djurslaget häst.

Kommittén består av ledamöter från samtliga institutioner vid VH-fakulteten samt adjungerade ledamöter.

Hästkommittén har till uppgift att bland annat behandla ärenden och utgöra en planeringsresurs för fakulteten.

Kommittén ansvarar också för att stimulera och initiera forskningssamverkan inom hästområdet och fungerar dessutom som ett av fakultetens kontaktorgan gentemot samhälle och branschorganisationer.

Har Du några funderingar eller förslag till oss? Kontakta oss gärna, här finns kontaktuppgifter till varje ledamot!

Ett annat uppdrag som är viktigt för hästkommittén är att varje år arrangera Hippocampusdagen. Det är en dag fullspäckad med forskning och information från hästvärlden. Varje år är det ett nytt tema och årets Hippocampusdag den 6 november handlar om hur man bäst tar hand om den akut skadade hästen.

Publicerad: 12 maj 2020 - Sidansvarig: mw-red@slu.se
Loading…