Ledamöter i kommittén för hästfrågor

Senast ändrad: 09 november 2020

Vill du komma i kontakt med någon i kommittén för hästfrågor vid SLU? Här finns kontaktuppgifter till samtliga ledamöter.

Ordförande

Marie Rhodin, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Sekreterare

Anna-Lena Holgersson, enheten för hippologutbildning

Ledamöter

Eva Skiöldebrand, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Maria Vilain Rørvang, institutionen för biosystem och teknologi

Elke Hartman, institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Cecilia Müller, institutionen för husdjurens utfodring och vård

Åsa Viklund, institutionen för husdjursgenetik

Ove Wattle, institutionen för kliniska vetenskaper


Kontaktinformation

Sidansvarig: mw-red@slu.se