Hortikulturell mikrobiologi riskklass 2-laboratorium

Senast ändrad: 09 september 2020

Riskklass 2-laboratorium med faciliteter där mikrobiella samspel inom hortikulturella produktionskedjor kan undersökas.

Laboratorium för arbete med riskklass 2-organismer, godkänt av arbetsmiljöverket. Utrustat med sterilrum. Utrymmet är försett med undertryck.

Lab: mediaclave, mediajet, autoklav, golvcentrifug, 2 dragskåp, Omnilog (dator-integrerad), lös apparatur för mikrobiologiskt arbete), inkubator

Sterilrum: 2 sterilbänkar, anpassad till riskklass 2 arbete, spiralplater, mikrotiterplattsläsare, 4 inkubatorer, –80C-frys.

Syfte: undersökning av mikrobiella samspel i hortikulturella produktionskedjor

Labbet ingår inte i en nationell eller internationell infrastruktur, men är värd för ett antal nationella och internationella samarbeten. All apparatur har införskaffats inom ramen för tidigare eller existerande projekt.

Tillgängligt för forskare vid SLU och forskare vid universitet inom och utom Sverige.

 

Kontakt

Beatrix Alsanius

Relaterade sidor:


Kontaktinformation