SLU Genome Center

Senast ändrad: 22 maj 2024
Prov sätts in i extraktionsrobot

Uppsala: SLU Genome Center vid Campus Uppsala är en "core facility" / infrastruktur. SLU Genome Center stödjer forskare i planering och utförande av genetiska utvärderingar.

Vi arbetar nära det husdjursgenetiska laboratoriet och hundbiobanken och kan, tillsammans med SLUBI, ge stöd och hjälp till forskare från de första stegen av DNA/RNA-extraktion till bioinformatisk utvärdering av sekvenseringsdata.

Infrastrukturen ger stöd för och tillgång till utrustning som QiaSymphony SP (DNA- och RNA-extraktion från olika material, t.ex. blod, vävnad, virus etc.), NanoDrop 8000 (kvantifiering av DNA/RNA/protein), 4150 TapeStation System (kvantifiering och "integrity check" av DNA/RNA), ABI 3500XLGenetic Analyzer (fragment, sangersekvensering), QX200 Droplet Digital PCR System (PCR-amplifiering) NextSeq 500 Sequencing System (genom/transcriptomsekvensering), ONT MinION  (genom-/transcriptomsekvensering) och GeneTitan™ MC Fast Scan Instrument (genotypningsarrayer från Axiom, olika arter).

Tillgänglig för forskare vid SLU. Tillgänglig för forskare vid universitet inom och utanför Sverige, i olika samarbeten.

Fakta:

Är du intresserad? Har du frågor?

Kontaktperson: Åsa Ohlsson, forskare vid institutionen för husdjurens biovetenskaper, HBIO
Email: asa.ohlsson@slu.se
Tel: +4618671352

Tomas Bergström, docent, institutionen för husdjurens biovetenskaper, HBIO 
Email: tomas.bergstrom@slu.se
Tel: +4618671997, +46725662082

Relaterade sidor:


Kontaktinformation