Hundbiobanken

Senast ändrad: 01 juli 2017

Alla prover vi får in registreras och lagras i hundbiobanken. Rent fysiskt består biobanken av ett antal frysar som håller en temperatur på -80 grader där vi lagrar blod och annan vävnad. När vi utvunnit DNA ur blodet eller vävnaden får det en ny plats i en -20-frys. Information om hunden och provet lagras i en sökbar databas.

Vid årskiftet 2012-2013 innehöll biobanken prover från drygt 8500 hundar från 114 olika raser. Eftersom varje prov delas upp i fler delar, ger det sammanlagt ca 30 000 unika prover.

Genom att vi lagrar data och prover på det här sättet kan vi använda proverna även till andra projekt. Om vi redan har prover som passar för projeketet så slipper vi leta nya hundar. På så vis minimerar vi antalet provtagningstillfällen!

Att hundbiobanken finns och fungerar är till stor del tack vare Svenska Kennelklubbens och Försäkringsbolaget Agrias Forskningsfond som finansierat projektet sedan 2008.


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se