Ur SLU:s kunskapsbank

Svårare att hitta lavrika marker

Senast ändrad: 02 juni 2016

Skogsmark av lavtyp, där marklav täcker mer än halva ytan, har minskat dramatisk de senaste sextio åren. Det visar statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU.

– Det handlar om en minskning med 71 procent på 60 år. Det är alarmerande och det tycks inte bero på ökat renbete för minskningen är nästan lika stor utanför renbetesområdet, säger forskaren Per Sandström vid SLU, som genomfört analysen.

En förklaring till minskningen kan vara dagens intensivare föryngringsmetoder med bland annat markberedning, som leder till allt tätare skogsbestånd vilket minskar lavarnas tillväxtmöjlighet. Mer röjning, gallring, risrensning, skonsammare markberedning och att lämna fler tallar kvar på hyggen kan stärka tillgången på renlav.

Analysen har genomförts tilsammans med bland andra Neil Cory vid Riksskogstaxeringen, samt Henrik Hedenås vid institiutionen för skoglig resurshushållning och Johan Svensson vid institutionen för vilt, fisk och miljö.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation