Ur SLU:s kunskapsbank

Fågelsång får män att köpa mer ekologiskt

Senast ändrad: 14 maj 2019

Ljud av fågelkvitter i livsmedelsbutikernas grönsaksavdelning får män, men inte kvinnor, att köpa mer ekologiska morötter.

En undersökning visade att fågelkvitter i butikens grönsaksavdelning påverkade mäns vilja att köpa ekologiskt. Utan ljudet av fågelsång var männen mindre villiga än kvinnor att köpa ekologiska morötter. Med fågelkvitter blev männen ungefär lika villiga som kvinnorna att köpa ekologiska morötter eller produkter som var märkta som klimatvänliga.
Forskarna tror att skillnaderna kan bero på att män generellt inte i samma utsträckning anammat "ekologiskt beteende" som kvinnor, men fågelkvittret kanske fungerar som en katalysator som väcker dem till handling.
Kvinnorna påverkades inte nämnvärt av fågelkvittret
– Det fanns till och med en tendens till att kvinnor blev något mindre benägna att köpa ekologiska morötter när de hörde ljudet av fågelkvitter, säger Sara Spendrup. Några kvinnor reagerade till och med negativt på att de trodde att det fanns levande fåglar i affären.
Undersökningen visade också att beroende på konsumenternas "upplevda närhet till naturen" kunde information antingen öka eller minska männens vilja att köpa ekologiska eller klimatvänliga produkter.

Minska klimatpåverkan genom förändrad konsumtion
Doktorsavhandlingen tar sin utgångspunkt i att livsmedelskonsumtion bidrar till klimatförändringar.
– En ökad andel vegetabilier i kosten kan minska den negativa klimatpåverkan, säger Sara Spendrup. Förändringarna går dock relativt långsamt på grund av invanda köpbeteenden, kulturella och sociala normer och olika smak. Det finns därför ett behov av att förstå konsumenternas beteende och hitta effektiva strategier för att i livsmedelsbutiker kommunicera budskap som kan leda till minskad klimatpåverkan.
Det behövs mer information som kan leda till minskad klimatpåverkan i dagligvaruhandeln.
– För att fler ska äta mer växtbaserad kost måste det vara lika gott, spännande och enkelt som köttbaserade alternativ, säger Sara Spendrup.