Sveriges lantbruksuniversitet

Mat och hälsa

Kvaliteten på råvaror från grödor och husdjur är nära kopplad till hur odlingen eller uppfödningen bedrivs. De hygieniska aspekterna på livsmedel, och hur människor kan bli sjuka via maten, är områden med direkt tillämpning i vår vardag. Livsmedelsforskarna vid SLU tar bl.a. fram nya metoder för att analysera livsmedel med tanke på kostfibrer, stärkelse, vitaminer, antioxidanter, härskningsprodukter, antibiotikarester, mörhet m.m. Forskningsrön om växter och djur från både gentekniken och veterinärmedicinen kan ofta öka förståelsen för människan och hennes hälsa. Grisens arvsmassa är exempelvis mycket lik människans. Skogars och trädgårdars läkande effekt på utbrändhetssymptom är också ett forskningsområde inom SLU.


Det finns 110 sidor som är taggade med Mat och hälsa:

Rapporter, artiklar mm

Scaw publicerar årligen rapporter och artiklar inom området djurvälfärd och djurskydd. 2019 Lotta Berg. Vilda djur och tama djur – var går gränsen? – analys. 2019. Denna artikel är i original

Innovation & Produktutveckling

En kurs om innovation och produktutveckling, framtagen speciellt för små och medelstora företag. Ökade kunskaper om innovationsprocesser ger dig och ditt företag konkurrensfördelar. Målgrupp Kursen

Kurser

Att studera med Meny är ett sätt att få närmare kontakt med universitet och högskola. Våra webbaserade utbildningar gör det möjligt för dig att utbilda dig samtidigt som du finns kvar på jobbet.

Friluftsliv - en nödvändighet eller lyx?

Friluftsliv - en nödvändighet eller lyx?

Skog och mark har ett stort värde för friluftsliv och rekreation. Analyser inom Future Forests visar att efterfrågan på dessa nyttigheter generellt ökar i takt med inkomsterna i samhället, men att

Allemansrätten och bären - vem ska äga "skogens röda guld"?

Allemansrätten och bären - vem ska äga "skogens röda guld"?

Allemansrätten kontra äganderätten, med bärplockningen i fokus, har varit ett konflikttema i den svenska skogen i mer än 100 år. Under det senaste decenniet har tvisterna förstärkts i takt med att

100 år av bärkonflikter

Under sensommaren och hösten rapporteras regelbundet sedan många år om problem och konflikter som uppstår i samband med bärplockning. Men det är intet nytt under solen. Även för 100 år sedan bråkades

SLU och SGI samarbetar för en giftfri miljö

För att bedöma vilken risk ett förorenat område utgör behövs detaljerade, platsspecifika riskbedömningar, men effektiva undersökningsmetoder saknas. Sedan 2010 samarbetar SLU och SGI för att stärka

Nanopartiklar

Nanopartiklar finns i allt från solkräm till båtfärg och dieselbärnsle. Men är de här partiklarna farliga för miljön och hälsan? Forskare från mark och miljö gör ett djupdyk i forskningen kring detta

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor

Nedan finner du avtalsvillkoren för Menys kurser. Var noga med att du läser villkoren för den kurs din anmälan gäller. Below you find the terms and conditions of Meny's courses. Be sure to read the

Dvärgbandmask: hotet bland bären

För fem år sedan upptäcktes rävens dvärgbandmask för första gången i Sverige. En parasit vars intåg i vårt land kan tyckas vara en liten nyhet, men som faktiskt skulle kunna förändra sådant som vi i

Salmonellastrategier för säkrare livdjurshandel

Salmonella är en bakterie som orsakar sjukdom hos både människor och djur, och som kan överföras till människor via smittade livsmedel. Tack vare ett bra kontrollprogram är smittan ovanlig i svenska

Samarbeten mellan SLU och låginkomstländer förbättrar vattenanvändningen i jordbruket

Genom samarbete med universitet i låginkomstländer runt forskning och utbildning bidrar vi till globala mål om mat säkerhet och hållbar utveckling. Här berättar vi om några sätt SLU arbetar med att