Ur SLU:s kunskapsbank

Besiktning - framtidens övervakning av djurens hälsa och välfärd

Senast ändrad: 16 december 2019

De senaste 100 åren har köttbesiktningen vid landets slakterier utvidgats från att undersöka om enskilda djur var säkra att äta till att också verifiera kontrollen av nötkreaturstuberkulos. Författaren till det aktuella bokkapitlet anser att resultaten av besiktningen bör utnyttjas ännu mer framöver.

Besiktningen av levande djur och slaktkroppar ger en bra bild av hälsoläget för våra husdjur, samt över risker som introduceras i livsmedelskedjan och behov av åtgärder. Övervakningen är kostnadseffektiv och inkluderar alla slaktade djur. Den gör det enkelt att organisera provtagningar och ger snabb upptäckt av sjukdomsutbrott. Besiktningen missar dock djur som dör innan slakt eller exporteras, djur före slaktfärdig ålder och sjukdomar utan symptom vid slakt. Veterinärens anmälningsplikt och behandlingsrapportering är därför viktiga komplement till besiktningen, men också riktade stickprov för att leta efter smittor, och obduktion av självdöda djur kan behövas för att nå acceptabel säkerhet i övervakningen.

Besiktningen är en stor källa till information och bör bli grunden när framtidens övervakning av djuren hälsa och välfärd samt livsmedelssäkerhet planeras.

Referens:

Control, Monitoring and Surveillance of Animal Health and Animal Infectious Diseases at the Slaughterhouse. Chapter 12 in Meat Inspection and Control in the Slaughterhouse. Eds. Thimjos Ninios, Janne Lundén, Hannu Korkeala, Maria Fredriksson-Ahomaa. Wiley & sons Oxford, UK, pp 249-276.


Kontaktinformation

Ivar Vågsholm
Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet                                                        

Telefon: 018-672378
E-post: ivar.vagsholm@slu.se