Ur SLU:s kunskapsbank

Kan Europas grisar slippa kastreras?

Senast ändrad: 25 mars 2024

Kirurgisk kastration av smågrisar medför smärta. År 2010 kom EUs medlemsstater överens om att åtgärden från och med 2012 bara skulle utföras med långvarig smärtlindring och/eller bedövning, och att 2018 skulle kirurgisk kastration vara helt utfasad. Men har dessa goda intentioner verkligen genomförts?

Nej, i artikeln konstateras att de uppsatta målen långt ifrån är uppnådda, och att man i många länder inte tycks använda de alternativa metoder som faktiskt finns och som har visat sig fungera.

Forskningsnyhet från SLU,
publicerad december 2017

Studien genomfördes i 24 länder av den europeiska veterinärfederationen (FVE) i samarbete med EU-kommissionen. En litteraturstudie kring effektiviteten och den praktiska genomförbarheten vad gäller tillgängliga alternativ till obedövad kirurgisk kastration gjordes också. Storbritannien, Irland, Portugal och Spanien har en tradition av att föda upp okastrerade hangrisar, medan 18 av länderna fortfarande kastrerar mer än 80 % av sina smågrisar kirurgiskt, däribland Sverige.

I Norge, Sverige, Schweiz och Nederländerna används ofta både bedövning vid ingreppet och smärtlindring efteråt, medan man i många länder enbart smärtstillar efteråt. Endast 2,7 % av grisarna immunokastreras, d.v.s. behandlas med ett vaccin som leder till minskad koncentration av hanliga könshormoner. Belgien ligger högst med 18 % immunokastration.

Länk till publikationen

https://porcinehealthmanagement.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s40813-016-0046-x

Referens

De Briyne, N., Berg, C., Blaha, T., Temple, D., 2016. Pig castration: will the EU manage to ban pig castration by 2018? Porcine Health Management 2:29. DOI 10.1186/s40813-016-0046-x.