Ur SLU:s kunskapsbank

Nötkreatur uppgraderar aminosyror, men produktionssystemet spelar roll

Senast ändrad: 28 mars 2024

Nötkreatur har en unik förmåga att smälta fibrer och kan därför utnyttja produkter som människan inte kan eller vill äta, t.ex. rester från livsmedelsindustrin. Mjölk och nötkött kan också produceras från naturbetesmarker eller i områden där odling av vall är mer bärkraftig än spannmålsodling. Med en ökande befolkningsmängd och begränsade möjligheter att öka jordbruksarealen är det viktigt att överväga alla resurser för att producera mat.

Animaliska livsmedel har ofta högre innehåll av protein och bättre proteinkvalitet jämfört med vegetabilier. Proteinkvaliteten beror på vilka aminosyror som ingår och hur smältbara de är. I en studie beräknades innehållet av essentiella aminosyror som är smältbara för människan (HDEAA) i foder som idag används till nötkreatur. Detta jämfördes sedan med innehållet i mjölk och kött. Beräkningar gjordes för 18 olika produktionssystem för mjölk och nötkött. Syftet var att undersöka hur proteinkvaliteten förändras genom nötkreaturen.

Forskningsnyhet från SLU,
publicerad augusti 2017

Resultaten visar att mängden HDEAA från mjölkkor (innehållet i mjölken plus kött från kon vid slakt) översteg mängden som fanns i fodret, särskilt i ett extensivt system med liten mängd spannmål, men också i ett intensivt system baserat på gräs- och majsensilage. För nötköttsproduktion gav extensiva system med köttraskalvar mer HDEAA i produkterna än vad som fanns i fodret, medan kött från system med mjölkraskalvar hade mindre eller lika mycket HDEAA som i fodret de ätit.

Länk till artikeln

http://blog.journals.cambridge.org/2017/03/16/amino-acids-in-plants-are-upgraded-through-cattle-but-the-amount-depends-on-the-production-system/

Referens

Patel  M, Sonesson U, Hessle A. 2017. Upgrading plant amino acids through cattle to improve the nutritional value for humans: effects of different production systems. Animal, 11 (3):519-528.

doi: http://dx.doi.org/10.1017/S1751731116001610