Ur SLU:s kunskapsbank

Robotmjölkningens inverkan på juverhälsan varierar

Senast ändrad: 27 november 2017

De senaste åren har robotmjölkning blivit allt vanligare, särskilt i Norden. De skillnader som finns mellan olika mjölkningssystem kan påverka kornas juverhälsa.

Förhöjt celltal i mjölken (≥ 200 000 celler/ml) är en indikation på mastit. En analys av celltalet i 1600 svenska mjölkbesättningar visar bland annat att typ av mjölkningssystem kan ha inverkan på juverhälsan. Ett intressant fynd är dock att effekten har varierat under de år som studerats.

Forskningsnyhet från SLU,
publicerad december 2017

År 2009 mjölkades 1 av 10 av studiens kor i robotsystem. De hade då en lägre risk för högt celltal jämfört med kor i konventionella mjölkningssystem. Höga celltal kvarstod heller inte lika länge hos robotkor, men andelen återfall var högre. Två år senare var andelen kor i robotsystem över 30 %. Risken att få kvarstående höga celltal var nu högre men återfallsfrekvensen hade minskat kraftigt. Resultaten pekar mot att mjölkningssystemets inverkan på juverhälsan inte är helt förutbestämd utan troligen påverkas även av djurmaterial, skötsel och övrig teknik.

Ytterligare resultat från studien:

  • Hela 60 % av korna hade förhöjt celltal vid åtminstone en provmjölkning under året, men de allra flesta hade lågt celltal igen två månader senare.
  • Bland förstakalvarna hade 20 % förhöjt celltal vid sin första provmjölkning.
  • Av de kor som hade förhöjt celltal vid sinläggning startade 57 % nästa laktation med högt celltal.

Länk till artikeln

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030217306069?via%3Dihub

Referens

Frössling J, Ohlson A, Hallén-Sandgren C. 2017. Incidence and duration of increased somatic cell count in Swedish dairy cows and associations with milking system type. Journal of Dairy Science 100 (9), 7368-7378. doi: 10.3168/jds.2016-12333.


Kontaktinformation

Jenny Frössling, forskare
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU

jenny.frossling@sva.se, 018 - 67 43 59