Ur SLU:s kunskapsbank

Tydliga brunsttecken ger bra dräktighetsresultat

Senast ändrad: 29 augusti 2017

Kornas fruktsamhet har stor betydelse för mjölkföretagets ekonomi. Korna måste bli dräktiga och kalva med givna intervall. Då artificiell insemination nästan uteslutande används är det viktigt att korna visar tydlig brunst så att djurägaren kan hitta rätt tidpunkt för insemination. Undersökningar från andra länder har visat att brunsterna blivit svagare och kortare. Ökande mjölkproduktion har angetts som en av orsakerna till ett försämrat dräktighetsresultat.

I en studie som utfördes under 16 år i en av SLUs försöksbesättningar gjordes registreringar från ca 2000 brunster genom visuell kontroll tre gånger dagligen. Syftet var att beskriva brunsttecknen hos Svensk Röd och Vit boskap (SRB) och Svensk Holstein (SH), och att analysera sambandet med dräktighetsresultat och mjölkproduktion.

Forskningsnyhet från SLU,
augusti 2017

Kornas brunster blev svagare och kortare över tiden. Generellt hade SRB-kor högre andel lyckade dräktigheter samt starkare och längre brunster jämfört med SH-kor, både i lösdrift och i uppbundet system och oavsett mjölkproduktionsnivå. De vanligaste brunsttecknen var flytningar och röd och svullen vulva. De klassiskt säkraste tecknen som upphopp och ståreflex minskade över tiden och sågs sällan. Det bästa dräktighetsresultatet sågs dock vid starka brunster där bl.a. upphopp och ståreflex ingår.

Vår slutsats är att brunststyrkan är en viktig egenskap som bör ingå i avelsvärderigen av kor. SRB-rasens goda fruktsamhet bör framhållas och utnyttjas.

Studien finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Länk till publikation

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09064702.2017.1313306 (Open access)

Referens

Nyman S, Malm SE, Gustafsson H, Berglund B. 2017. A longitudinal study of oestrous characteristics and conception in tie-stalled and loose-housed Swedish dairy cows. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science, 66:135-144.


Kontaktinformation

Sofia Nyman, forskare och Tf. vicedekan med ansvar för Jämställdhet och lika villkor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
sofia.nyman@slu.se, +4618671958