Ur SLU:s kunskapsbank

Varför skiljer fodereffektiviteten mellan olika kor?

Senast ändrad: 07 juli 2023
Kor vid foderbord, foto.

Det är stor variation i fodereffektivitet mellan olika mjölkkor inom en besättning, trots samma utfodring, skötsel och avelsstrategi. Baserat på data från 31 utländska studier har vi räknat på variationen mellan kor beträffande faktorer som påverkar fodereffektiviteten. Syftet är att förstå hur olika faktorer bidrar och hur de samspelar med varandra.

Enligt studierna fanns det en viss variation mellan kor i mängden producerad metan per kg konsumerat foder. Att göra ett avelsurval baserat på anlag för låga utsläpp kan dock leda till försämrad fodersmältbarhet, då det finns ett positivt samband mellan smältbarhet och metanproduktion.

Den viktigaste anledningen till varför vissa kor är mer fodereffektiva än andra var, enligt vår genomgång, hur de omvandlar metabolisk energi från fodret till mjölk. Resten berodde på skillnader i hur olika kor smälter foder. Metanproduktionen per kg konsumerat foder hade inget samband med hur fodereffektiva korna var. Å andra sidan minskade metanproduktionen per kg mjölk betydligt när effektiviteten var bättre. Vår slutsats är därför att förbättrad fodereffektivitet är ett hållbart sätt att minska metanproduktionen.

Referenser

Guinguina A, Yan T, Lund P, Bayat AR, Hellwing ALF, Huhtanen P. 2020. Between-cow variation in the components of feed efficiency. Journal of Dairy Science 103 (9), 7968-7982

Guinguina A, Yan T, Bayat AR, Lund P, Huhtanen P. 2020. The effects of energy metabolism variables on feed efficiency in respiration chamber studies with lactating dairy cows. Journal of Dairy Science 103 (9), 7983-7997

Länkar till artiklarna

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030220305373

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030220304525


Kontaktinformation

Abdulai Guinguina, forskare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU & Natural Resources Institute Finland, LUKE
abdulai.guinguina@luke.fi, +358 295 32 26 99