Ur SLU:s kunskapsbank

Den genetiska sammansättningen hos hästens spolmask

Senast ändrad: 03 juni 2021

Hästens spolmask, Parascaris equorum, är orsak till sjukdom hos föl och ettåringar världen över. Under det senaste decenniet har denna parasitiska rundmask utvecklat resistens mot avmaskningsmedel tillhörande gruppen makrocykliska laktoner (ivermektin).

I den här studien har vi jämfört den genetiska variationen hos P. equorum från hästar i Sverige, Norge, Island, Tyskland, Brasilien och USA med AFLP-teknik. Den genetiska variationen var överraskade låg i den globala P. equorum populationen. Inte ens de olika kontinenterna bildar starka barriärer för att skapa genetisk struktur hos denna parasit. Mest uppseendeväckande var att de isländska maskarna var så gott som genetiskt identiska med maskar i övriga länder. Detta trots att de varit genetiskt isolerade under cirka ett millenium.

Sammanfattningsvis visar denna studie att den globala P. equorum populationen är homogen. Faran med en homogen population är att gener som bär på läkemedelsresistans kan spridas snabbt.

Länk till artikeln:

http://dx.doi.org/10.1016/j.meegid.2012.09.022

Artikel:

Tydén E, Morrison DA, Engström A, Nielsen MK, Eydal M, Höglund J. Population genetics of Parascaris equorum based on DNA fingerprinting. Infection, Genetics and Evolution, Volume 13, January 2013, Pages 236–241


Kontaktinformation

Eva Tydén
Forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för parasitologi.

Telefon: eva.tyden@slu.se
E-post:
+4618671208