Ur SLU:s kunskapsbank

Flera varianter av herpesvirus typ 5 upptäckta hos häst

Senast ändrad: 27 december 2021

Hästens herpesvirus typ 5 (EHV-5) är ett relativt nyupptäckt virus som påvisats hos hästar över hela världen. Dess koppling till klinisk sjukdom är fortfarande oklar eftersom viruset har hittats hos friska hästar, men viruset har också associerats med den allvarliga och sällsynta lungsjukdomen multinodulär fibros (EMPF).

I den här studien undersöktes EHV-5 positiva prover tagna med ett års mellanrum från friska, högpresterande travhästar samt prover från en häst som diagnosticerats med EMPF. En del av virusets arvsmassa undersöktes sedan med hjälp av sekvensering (Next Generation Sequencing) och utifrån dessa resultat kunde forskarna bland annat identifiera fyra skilda varianter av EHV-5, vilket inte har visats tidigare.

Resultaten tyder på att olika varianter av EHV-5 har olika möjlighet att interagera med individuella hästar, och resultaten utgör en viktig grund för fortsatt forskning om virusets förmåga att orsaka sjukdom hos häst.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1099/jgv.0.000332

Referens

Back H., Ullman K., Leijon M., Söderlund R., Penell J., Ståhl K., Pringle J. & Valarcher J-F. Genetic variation and dynamics of infections of equid herpesvirus 5 in individual horses. Journal of General Virology, 97, 169-178


Kontaktinformation

John Pringle
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin                                                        

Telefon: 076-1421474
E-post: john.pringle@slu.se