Ur SLU:s kunskapsbank

Forskning för tidig upptäckt av systemisk inflammation

Senast ändrad: 09 augusti 2021

Hur och när utvecklas en lokal inflammation till att bli systemisk, det vill säga påverka hela kroppen? Frågan är central till exempel då beslut fattas om hur en böld eller en infekterad led bör behandlas.

Systemisk inflammation (SIRS) eller sepsis (blodförgiftning) som motsvarande tillstånd kallas om bakterier finns närvarande, är utan behandling livshotande. Tidig behandling ökar chansen för överlevnad.

Lite är känt om övergången från lokal till systemisk inflammation och kunskap om sjukdomsmarkörer behövs för att tidigt kunna diagnostisera SIRS och sepsis. De vita blodkropparna, leukocyterna, som är en viktig del av kroppens immunförsvar kan kanske ge ledtrådar.

I denna studie undersöktes skillnader i genuttryck hos leukocyter vid lokal och systemisk inflammation hos häst. Lokal ledinflammation respektive systemisk inflammation inducerades experimentellt och ett tjugotal gener hos leukocyter studerades.

Resultaten visar att genuttrycket hos leukocyter som cirkulerar i blodomloppet förändras både vid lokal inflammation och under den tidiga fasen av systemisk inflammation. Förändringarna i genuttryck är dock olika och skillnaderna kan förhoppningsvis vara till hjälp för att hitta tidiga markörer för SIRS och sepsis.

Länk till artikeln

http://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-016-0706-8

Referens

Anne Mette L. Vinther, Peter M. H. Heegaard, Kerstin Skovgaard, Rikke Buhl, Stine M. Andreassen and Pia H. Andersen. Characterization and differentiation of equine experimental local and early systemic inflammation by expression responses of inflammation-related genes in peripheral blood leukocytes. BMC Veterinary Research. 2016. 12:83. DOI: 10.1186/s12917-016-0706-8