Sveriges lantbruksuniversitet

Cellbiologi

Cellbiologi handlar om cellens struktur, funktion och reglering samt interaktioner mellan celler i vävnader och organ.


Det finns 87 sidor som är taggade med Cellbiologi:
Nahla Mohamed

Nahla Mohamed

-Associate Professor: (Basic Virology), Course Leader and Examiner for" Study Design in Etiologic Research, 5.0 credits". Total of about 450 Pharmacy, Dental and Medical students attended 2013-2019.

Mastcellernas roll vid atopisk dermatit

Atopisk dermatit är en allergisk hudsjukdom som drabbar människor och hundar. Immunförsvaret reagerar mot ämnen i den omgivande miljön, och hudförändringar som ger klåda utvecklas. Besvären är oftast

Ny modell för att förutse fruktsamhet hos unga tjurar

God förutsägelse av semintjurars fruktsamhet är av stor ekonomisk betydelse inom semin-industrin och för mjölkproducenter. För bästa resultat behövs en tidig bedömning av fertiliteten, helst innan

Kan seminalplasma i livmodern påverka kors fertilitet?

Tjursperma består av spermieceller och en omgivande vätska som kallas seminalplasma. Vid artificiell inseminering kommer en liten mängd seminalplasma med hela vägen in i livmodern, något som inte

Schmallenbergvirusets påverkan på värdens immunsvar

Schmallenbergvirus (SBV) ger fosterskador och dödfödsel hos idisslare. Viruset som upptäcktes 2011 sprids via svidknott och är vida spritt i Europa, inklusive Sverige. Studier av hur viruset påverkar

Höga insulinnivåer är skadliga för embryon

Insulin är ett viktig hormon som reglerar blodsockernivåer och ämnesomsättning hos däggdjur. Dessutom har insulin viktiga funktioner under reproduktion och tidig embryoutveckling. Nivån av insulin i

Ämnesomsättning i obalans skadligt för embryot

Låg fruktsamhet är ett problem i mjölkkobesättningar. Både kvigor i för högt hull och mjölkkor som har svårt med energiförsörjningen när mjölkproduktionen sätter igång har svårt att bli dräktiga.

PCR eller bakterieodling för diagnos vid högt celltal?

Mastit (juverinflammation) är en av de vanligaste sjukdomarna hos mjölkkor. Sjukdomen orsakas oftast av bakterier i juvret och kan upptäckas genom ett förhöjt antal celler (framför allt vita

Transportproteiners betydelse för mjölkens kvalitet

Transportproteiner är viktiga för utsöndring av vitaminer, fettsyror och andra nödvändiga ämnen till mjölken då den bildas i juvret, men fungerar även som transportörer av icke önskvärda kemiska

Agneta Oskarsson

Agneta Oskarsson

Professor emerita i livsmedelstoxikologi Sedan 1994 professor i livsmedelstoxikologi vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU. Tidigare chef vid toxikologiska

Agneta Oskarsson

Agneta Oskarsson

Professor emerita i livsmedelstoxikologi Professor i livsmedelstoxikologi sedan 1994. Tidigare chef för toxikologiska avdelningen på Livsmedelsverket, Director vid Reproductive Toxicity, Astra

Interaktioner mellan bornavirus och värddjur

Bornavirus orsakar neurologiska sjukdomar hos ett flertal däggdjur och fåglar. I Sverige är bornavirus i första hand känt i samband med vingelsjuka hos katt, men har även påvisats hos häst och lodjur

Loading…