Hoppa till huvudinnehåll

Cellbiologi

Cellbiologi handlar om cellens struktur, funktion och reglering samt interaktioner mellan celler i vävnader och organ.


Det finns 49 sidor som är taggade med Cellbiologi:

Behandling av malignt melanom utvärderad

Malignt melanom är en allvarlig sjukdom hos både människor och hundar. Det är framförallt cancerformens stora benägenhet att ge metastaser i vitala organ såsom lungor, bukorgan och centrala

Mastcellernas roll vid atopisk dermatit

Atopisk dermatit är en allergisk hudsjukdom som drabbar människor och hundar. Immunförsvaret reagerar mot ämnen i den omgivande miljön, och hudförändringar som ger klåda utvecklas. Besvären är oftast

Forskning för tidig upptäckt av systemisk inflammation

Hur och när utvecklas en lokal inflammation till att bli systemisk, det vill säga påverka hela kroppen? Frågan är central till exempel då beslut fattas om hur en böld eller en infekterad led bör

Bättre diagnos av livmoderinfektion hos hundar

Det finns ett stort behov av att finna nya markörer för att diagnostisera infektion i livmodern (pyometra) och blodförgiftning hos hundar. Målet med den här studien var att undersöka vilka

Effekt av endotoxiner på hästens blodneutrofiler

Endotoxiner hos vissa bakterier kan hos häst leda till utbredd inflammation och ämnesomsättningsrubbningar vid till exempel kolik. I en studie vid SLU togs upprepade blodprover från fem hästar som

Livmoderns proteiner vid dräktighet hos tik

Livmoderslemhinnan förändras under tikens löpningscykel och tidiga dräktighet. Proteinerna E-cadherin och β-catenin är viktiga eftersom dessa protein länkar samman cellerna i slemhinnan. Förändringar

Interaktioner mellan bornavirus och värddjur

Bornavirus orsakar neurologiska sjukdomar hos ett flertal däggdjur och fåglar. I Sverige är bornavirus i första hand känt i samband med vingelsjuka hos katt, men har även påvisats hos häst och lodjur

Mjukdelstumörer hos golden retriever

Elakartade tumörer som utgår från kroppens mjukvävnader heter sarkom och kan vara svåra att diagnosticera. I denna studie har forskare från Utrecht och Wageningen i Nederländerna samarbetat med

Calicivirus hos katt

Calicivirus är en viktig orsak till luftvägslidanden hos katter världen över, populärt kallat kattsnuva. Flera olika vacciner finns, men viruset ändrar sig (muterar) snabbt och kan på så sätt smita

Lovande fynd för behandling av luftvägsproblem hos häst

Luftvägsinflammation är ett utbrett hälsoproblem hos hästar. Sjukdomen är ofta associerad med lokal ansamling av inflammatoriska celler, exempelvis mastceller. Hästar med ett ökat antal mastceller i

Riskfaktor för felaktiga provsvar undersökt

Inom djursjukvården används rutinmässigt immunologiska diagnosmetoder som bygger på antikroppars förmåga att identifiera bland annat sjukdomsmarkörer och hormoner. För hög vårdkvalitet och

Nya rön om juvertumörer hos hund

Juvertumörer är vanligt hos hund, framförallt hos äldre tikar. För att kunna ge en drabbad hund bästa behandling är det viktigt med information om tumörens typ och risken för metastasering, det vill

Loading…