Hoppa till huvudinnehåll

Cellbiologi

Cellbiologi handlar om cellens struktur, funktion och reglering samt interaktioner mellan celler i vävnader och organ.


Det finns 34 sidor som är taggade med Cellbiologi:

Tymidinkinas 1 visar hög potential som tumörmarkör hos häst

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med universitetet i Bern utvärderat tymidinkinas 1 som tumörmarkör vid malignt lymfom hos häst. Sjukdomen är svår att diagnosticera tidigt

Livmoderns proteiner vid dräktighet hos tik

Livmoderslemhinnan förändras under tikens löpningscykel och tidiga dräktighet. Proteinerna E-cadherin och β-catenin är viktiga eftersom dessa protein länkar samman cellerna i slemhinnan. Förändringar

Interaktioner mellan bornavirus och värddjur

Bornavirus orsakar neurologiska sjukdomar hos ett flertal däggdjur och fåglar. I Sverige är bornavirus i första hand känt i samband med vingelsjuka hos katt, men har även påvisats hos häst och lodjur

Mjukdelstumörer hos golden retriever

Elakartade tumörer som utgår från kroppens mjukvävnader heter sarkom och kan vara svåra att diagnosticera. I denna studie har forskare från Utrecht och Wageningen i Nederländerna samarbetat med

Calicivirus hos katt

Calicivirus är en viktig orsak till luftvägslidanden hos katter världen över, populärt kallat kattsnuva. Flera olika vacciner finns, men viruset ändrar sig (muterar) snabbt och kan på så sätt smita

Utvärdering av blodanalysinstrument visar brister

ProCyte Dx är ett relativt nytt instrument för analys av blodceller från djur, som har sålts till många veterinärkliniker i Sverige och övriga världen. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU

Lovande fynd för behandling av luftvägsproblem hos häst

Luftvägsinflammation är ett utbrett hälsoproblem hos hästar. Sjukdomen är ofta associerad med lokal ansamling av inflammatoriska celler, exempelvis mastceller. Hästar med ett ökat antal mastceller i

Ny metod för övervakning av cancerbehandling hos hund

Enzymet tymidinkinas 1 (TK1) har en nyckelfunktion vid celldelning då det behövs för bildande av DNA. Eftersom cancerceller kännetecknas av okontrollerad celldelning och därför tillverkar extra

På väg mot bättre diagnos av SLE hos hund

Cirkulerande antinukleära antikroppar (ANA) är antikroppar riktade mot ämnen i individens egna cellkärnor, exempelvis DNA. Dessa antikroppar är viktiga vid diagnos av den autoimmuna sjukdomen

Smörjande ämne i ledvätska förändras vid osteoartrit

Ledsjukdomen osteoartrit (artros) är en vanlig anledning till kronisk smärta och nedsatt prestation hos hästar. Sjukdomen innefattar en låggradig inflammation som leder till obalans i uppbyggnad och

Behandling av malignt melanom utvärderad

Malignt melanom är en allvarlig sjukdom hos både människor och hundar. Det är framförallt cancerformens stora benägenhet att ge metastaser i vitala organ såsom lungor, bukorgan och centrala

Vedegenskaper påverkar hur effektivt nanocellulosa kan produceras

Nanocellulosa utgör grunden för många nya material och används redan nu för en rad olika tillämpningar. Anne Bünder, doktorand i Totte Niittyläs grupp, har undersökt hur vedegenskaper påverkar

Loading…