Ur SLU:s kunskapsbank

Kraftfoderutfodringen till sporthästar har minskat

Senast ändrad: 03 juni 2021

Nyligen publicerades en översiktsartikel av den forskning som publicerats de senaste 40 åren rörande utfodring av den arbetande hästen. I studien konstaterar man att mest forskning har bedrivits kring hästens vätskebalans, glukos- och fettomsättning. Amerikanska forskare har varit mest produktiva men Sveriges lantbruksuniversitet fanns bland de fem mest produktiva organisationerna.

Att mest forskning gjorts rörande vätskebalans beror bland annat på att ett varmt klimat förväntades i samband med OS i Atlanta 1994. Ett resultat av denna forskning är att ett frivilligt intag av salt från en saltsten inte alltid räcker utan salt måste aktivt tillföras.

En tydlig trend att kraftfoderkonsumtionen har minskat observerades också. En förklaring kan vara att dagens foder i genomsnitt innehåller mer fett än gårdagens och att detta lett till energirikare foder. En anledning till att mer fett används idag är förmodligen att foderstater där stärkelse ersätts med fett kan minska risken för hälsoprolem, t.ex. kolik.

Länk till artikeln:

http://dx.doi.org/10.3920/CEP13018

Referens:

Jansson, A. & Harris, P. 2013. Comparative Exercise Physiology.

Länk till mer populärvetenskaplig information om projektet på HästSverige:

http://www.hastsverige.se/tavlingshastar.html


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06