Ur SLU:s kunskapsbank

Kvarkavaccinet Strangvacs skyddande antigener är mycket konserverade

Senast ändrad: 21 juni 2022
Teckning av häst i flygplan

Den smittsamma luftvägssjukdomen kvarka orsakas av bakterien Streptococcus equi och är en av de äldsta kända sjukdomarna hos hästar. Sjukdomen drabbar hästar över hela världen och i Sverige förekommer ett till två kvarkautbrott varje vecka, ofta med koppling till import av smittade hästar.

Strangvac är ett nytt vaccin mot kvarka som har utvecklats vid Sveriges lantbruksuniversitet. För att generera ett bra skydd mot olika stammar av Streptococcus equi från olika delar av världen innehåller vaccinet åtta olika S. equi-proteiner (antigener). Det är dock inte känt hur väl dessa proteiner speglar motsvarande proteiner hos bakteriestammarna. Likheten mellan proteinerna i vaccinet och motsvarande proteiner hos levande bakterier är avgörande för hur effektivt skyddet blir.

I den aktuella studien undersöktes arvsmassan från 759 S. equi-stammar från 19 länder för att avgöra om de åtta proteiner som ingår i Strangvac gick att återfinna oavsett stammarnas geografiska ursprung. Bevarandegraden av proteinerna var mycket hög. Studien visade att 743 av de 759 S. equi-stammarna inte skilde sig från vaccinet i mer än en av de 1580 aminosyrorna som utgör de åtta proteinerna i Strangvac. I praktiken innebär detta att Strangvac kommer att ha möjlighet att skydda hästar mot kvarka oavsett var hästarna hör hemma geografiskt eller vilka stammar av S. equi som de kommer i kontakt med.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/evj.13552

Referens

Frosth, S., Morris, E.R.A., Wilson, H., Frykberg, L., Jacobsson, K., Parkhill, J., Flock, J-I., Wood, T., Guss, B., Aanensen, D.M., Boyle, A.G., Riihimäki, M., Cohen, N.D., and Waller, A.S. Conservation of vaccine antigen sequences encoded by sequenced strains of Streptococcus equi subsp. equi. Equine Veterinary Journal. 2022, 00:1-10.


Kontaktinformation

Sara Frosth
Forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618672364
E-post: sara.frosth@slu.se