Ny forskning om specialiserad avel inom svenskt varmblod

Senast ändrad: 15 februari 2023
Sto med föl

Ridhästaveln blir alltmer specialiserad mot hoppning eller dressyr. I en studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet har forskare bland annat tittat på skillnader mellan hopp- och dressyrhästar vid unghästbedömning, hur släktskapet inom och mellan grupperna har förändrats över tid och hur ett grenspecifikt unghästtest skulle kunna påverka aveln.

I studien delades svenska varmblodshästar födda 1980-2020 in efter härstamning och klassades i fyra kategorier; hoppning, dressyr, allround eller fullblod. Resultaten visade att det finns en tydlig specialisering inom rasen och andelen allround-hästar har minskat de senaste årtiondena till förmån för hästar avlade för hoppning eller dressyr.

Resultaten från unghästtest för dressyr- respektive hopphästar visade också väsentliga skillnader; dressyrhästarna hade bättre poäng för skritt och trav, medan hopphästarna hade betydligt bättre poäng för de två hoppbetygen. Släktskapet inom hopp- respektive dressyrhästgruppen hade ökat det senaste årtiondet, medan släktskapet mellan grupperna hade minskat.

I studien undersöktes hur ett grenspecifikt unghästtest skulle påverka aveln. Slutsatsen var att om fortsatt ökad specialisering önskas är införandet av grenspecifika unghästtest möjligt. Avelsvärdena för hingstarnas huvuddisciplin skulle troligtvis inte påverkas i stor utsträckning men avelsvärden för andra egenskaper kan bli mindre pålitliga. Detta skulle på sikt kunna göra det svårare att avla för hästar med talang för både hoppning och dressyr, t.ex. allroundhästar eller fälttävlanshästar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/jbg.12731

Referens

Bonow, S., Eriksson, S., Thorén Hellsten, E. & Gelinder Viklund, Å. (2022). Consequences of specialized breeding in the Swedish Warmblood horse population. J Anim Breed Genet.