Ur SLU:s kunskapsbank

Objektiva mätmetoder vid hältutredningar

Senast ändrad: 09 december 2021

Hästars rörelsemönster och hur det förändras vid hälta har länge studerats med avancerad teknik i laboratoriemiljö. Nu tar resultaten och nya tekniker steget ut i verkligheten och finns tillgängliga som hjälpmedel vid hältutredningar.

I denna översiktsartikel beskriver forskare mekanismerna bakom de tydligaste tecknen på hälta, huvudnickning och korsets förändrade rörelsemönster, och förklarar sambandet mellan rörelsen och den minskade belastningen av det halta benet. Artikeln innehåller en genomgång av studier där man validerat sensortekniker för att mäta hältor på rakt och böjt spår. Studier av kliniska fall och effekten av böjprov samt diagnostiska bedövningar diskuteras också i artikeln.

Författarna sammanfattar att det finns allt starkare bevis för nyttan av att inkludera objektiva mätmetoder som hjälpmedel i den kliniska situationen samtidigt som de poängterar hur viktigt det är att användaren har en förståelse för vad utrustningen mäter och för teknikens begränsningar.

Flertalet av de ingående studierna är finansierade av Stiftelsen Hästforskning. 

Länk till artikeln

Referens

T. Pfau, A. Fiske-Jackson and M. Rhodin. Quantitative assessment of gait parameters in horses: Useful for aiding clinical decision making? Equinevet.Educ.(2016) 28(4) 209-215. doi:10.1111/eve.12372


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se