Ur SLU:s kunskapsbank

Säker fosforutfodring viktig både för hästar och miljö

Senast ändrad: 03 juni 2021

För god hälsa och tillväxt är det viktigt att unga hästar inte underutfodras med fosfor. För miljön är det också viktigt att överutfodring inte sker eftersom fosfor utsöndras med träcken och kan bidra till övergödning. Fosfor i mineralfoder är dessutom en ändlig resurs som inom 20 år beräknas vara en bristvara.

De svenska utfodringsrekommendationerna för fosfor har baserats på den amerikanska rekommendationen och den höjdes 2007 till växande hästar baserat på en studie där de endogena (oundvikliga) träckförlusterna beräknades vara högre än man tidigare observerat. I Sverige skulle höjningen innebära att ca 50 ton extra fosfor behöver utfodras. Vi har därför genomfört en studie på unga svenska hästar som utfodrats vallfoder med eller utan mineraltillskott med fosfor. Studien visade att de endogena förlusterna var i samma storleksordning som i den gamla rekommendationen. Fosforn i träck var också ganska lätt att lösa ut och den lösliga delen blev större vid tillskott av mineralfoder vilket gör överutfodring än mer riskfyllt för miljön.

Länk till artikeln:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23478825

Referens:

Ogren G, Holtenius K, Jansson A. Phosphorus balance and fecal losses in growing Standardbred horses in training fed forage-only diets. J Anim Sci. 2013 Jun;91(6):2749-55. doi: 10.2527/jas.2012-6048. Epub 2013 Mar 11


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06