Ur SLU:s kunskapsbank

Tydligt samband mellan linjära egenskaper och prestation hos svenska varmblod

Senast ändrad: 29 april 2024
Svenskt varmblod

Linjär beskrivning av egenskaper infördes på unghästbedömningar för svenska varmblodiga ridhästar för mer än tio år sedan. Nu har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet för första gången undersökt hur egenskaperna skiljer mellan hopp- och dressyrhästar, och i vilken grad egenskaperna är kopplade till tävlingsprestation.

I traditionella exteriörbedömningsprotokoll poängsätter domaren en unghästs egenskaper i relation till avelsmålet. För att ge en objektiv och likvärdig beskrivning av olika hästars egenskaper används sedan 2013 så kallad linjär beskrivning inom svenskt varmblod. Detta innebär att egenskaper beskrivs utifrån en skala mellan två biologiska extremer, till exempel lång-kort. För svenska varmblod används en niogradig skala för ett 50-tal egenskaper. De första linjärt beskrivna årskullarna av svenska varmblod har nu flera års tävlingsresultat, vilket gör det möjligt att undersöka samband mellan de linjärt beskrivna egenskaperna och tävlingsprestation.

I den aktuella studien visades att det finns tydliga skillnader mellan hopp- och dressyrhästar, vilket bekräftar den disciplinspecifika avel som blivit alltmer tydlig inom svenskt varmblod under de senaste årtiondena. För hopphästar hade 25 linjärt beskrivna egenskaper betydelse för prestation i hoppning, varav de flesta var hoppegenskaper. För dressyrhästar hade 21 egenskaper betydelse för prestation i dressyr, framförallt egenskaper kopplade till trav.

För många egenskaper gällde att ju mer extremt egenskapen uttrycktes, desto bättre tävlingsresultat. För några egenskaper kunde dock ett samband med ett optimumvärde uppvisas, vilket innebär att avel för mer extrema uttryck inte är gynnsamt för tävlingsprestation.

Resultaten från studien bekräftar att linjärt beskrivna egenskaper kan användas som indikatorer för framtida tävlingsprestation och fungera som ett viktigt verktyg i framtida avelsarbete.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2024.105438  

Referens

Bonow, S., Eriksson, S., Strandberg, E., Thorén Hellsten, E. & Gelinder Viklund, Å. (2024). Phenotypic associations between linearly scored traits and sport performance in the Swedish Warmblood horse population. Livestock Science 282.