Hoppa till huvudinnehåll

Genetik och förädling

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Alltsedan förhistorisk tid har människorna förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman för att genomföra mer eller mindre systematisk avel och förädling.


Det finns 195 sidor som är taggade med Genetik och förädling:

Resistensförädling för friska grödor

Resistensförädling för friska grödor marianne.persson@slu.se I detta webbinarie informerar vi om vad som är på gång inom projektet Resistensförädling för friska grödor. Projektet omfattar fem

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och kurser för dig som är intresserad av fisk och fiske, marinbiologi, limnologi (sötvattensbiologi) och akvatisk ekologi. Vi håller flera kurser inom SLU:s grundutbildning och

Framtidens äpplen i fokus

Hur ser framtiden ut för svenska äpplen och hur kan svensk äppleodling stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett trettiotal personer från

Mot höstvete- och havresorter med lågt kadmiumupptag

Information om projektet finns på engelska. Text på svenska kommer. Projektet pågår: 2022-2024 Projektkoordinator: Therése Bengtsson Deltagande organisationer: SLU, Lantmännen Läs mer i porträttet:

Webbinarium om resistensförädling

En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med hög motståndskraft mot sjukdomar. Genom att förädla fram sorter med

Workshopar äpple potatis 2022

Det övergripande målet är att bidra till att stärka svensk äppelodling och potatisodling genom växtförädling. Fokus på workshoparna kommer att vara presentation av utvecklingen hos svensk

SLU Grogrund Årsrapport 2022

Årsrapporten innehåller, förutom spännande artiklar om pågående projekt om vegetabiliska proteiner, en sammanställning av projekt, resultat och publikationer och publicitet för 2021. Det här kan du

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan! Medverkande i kunskapsrådet för BSSC på SLU Verksamheten i Baltic Sea Science Center (BSSC)

Häst

På häst utför vi framförallt härstamningskontroller. Det finns även specifika DNA-tester för olika defekter och färger samt prestationsegenskaper. Vid större mängder prover - kontakta labbet ! Från

Samarbetspartners externt

SLU Horticultures samarbetspartners utanför SLU. Sveriges Hortonomförbund Trädgårdsingenjörernas riksförbund LRF Trädgård International Society for Horticultural Science (ISHS)

Forskning

Här presenteras rapporter och projekt producerade av SLU Horticulture. Nulägesanalys Trädgård Genom dekanbeslut våren 2017 tillsattes en arbetsgrupp inom verksamhetsområde trädgård för perioden

Workshop om växtförädling och potatis

Workshop om växtförädling och potatis ida.andersson@slu.se SLU Grogrund inbjuder till en workshop om växtförädling och potatis 16 maj Fotograf: Jenny Svennås-Gillner, SLU Presentation av

Loading…