Sveriges lantbruksuniversitet

Genetik och förädling

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Alltsedan förhistorisk tid har människorna förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman för att genomföra mer eller mindre systematisk avel och förädling.


Det finns 143 sidor som är taggade med Genetik och förädling:
Fiskgenetiska laboratoriet (FiskGen)

Fiskgenetiska laboratoriet (FiskGen)

SLU Aquas fiskgenetiska laboratorium (FiskGen) utför genetiska analyser av fisk och kräftor. Verksamheten, som bedrivs vid Sötvattenslaboratoriet, är främst inriktad på identifiering av genetisk populationsstruktur hos resursarter och hotade arter. ...

Formas.jpg

Förändrade djurkroppar: avelsstrategier som svar på miljömässiga, ekonomiska och sociala förändringar

En viss djurarts välmående, närvaro eller antal används ofta som indikatorer på miljöns kvalitet. Till exempel anses mängden fisk, oavsett om det är frånvaro av eller överskott av en viss art, vara en indikator på ekosystemets robusthet. ...

SLU_070522_0002_vwr.jpg

Debatten om GM-foder i Sverige: Konsekvenser för lantbrukare

Få ämnen har varit så omdebatterade som genmodifierade organismer (GMO). Vilka har deltagit i den offentliga debatten? Och vilka argument har dominerat över tid? Det vill vi ta reda på, och vi vill också veta vad denna debatt har haft för påverkan ...

gmo_pase_liten.jpg

Svenska lantbrukares och forskares perspektiv på genteknik

Få ämnen har varit så omdebatterade som genmodifierade organismer (GMO). Vilka har deltagit i debatten? Och vilka argument har dominerat debatten över tid? Det vill vi ta reda på, och vi vill också veta vad denna debatt har haft för påverkan ...

Växtekologi och ogräsbiologi

Växtekologi och ogräsbiologi

Växtekologigruppen arbetar med samspelen mellan växter respektive växter och den omgivande miljön. Vi arbetar också med växtsjukdomar och ogräsbiologi. Ogräsbiologi och ogräsreglering Botanik Ekologi Klimatforskning Jordbruksvetenskap Det finns ...

mare-and-foal-1605400_640.jpg

Kartläggning av gener för hårtillväxt

Foto från Pixabay. Kunskap om vilka genetiska faktorer som styr och reglerar hårtillväxt är hittills begränsad. I detta projekt använder vi oss av hästens stora variation i manlängd för att kartlägga faktorer som påverkar hårtillväxt. I ...

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Vi forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser. Kontakt Forskning Utbildning ...

Nytt nordiskt samarbete om grödor och skog i ett förändrat klimat

Nytt nordiskt samarbete om grödor och skog i ett förändrat klimat

Nordforsk, som sorterar under Nordiska ministerrådet, har beviljat medel till ett forskningssamarbete som ska tackla de utmaningar som ett förändrat klimat innebär för jord-och skogsbruk på nordiska breddgrader. I konsortiet ingår Københavns ...

Mistrabiotech-podcast-profilbild_500.jpg

Nya poddavsnitt!

Lagom till jul- och nyårshelgerna finns det nya avsnitt i podcasten Shaping our food. Hör exempelvis om hur man kan få en potatis som både smakar gott och står emot bladmögel och brunröta, och om vad det är som gör förädlingen av havre extra ...

korn2_cs300.jpg

Genetiken bakom inlagringen av stärkelse och kostfiber i kornkärnan är klarlagd

Kornplanta. Foto: Chuanxin Sun Hur stor del av energin från fotosyntesen som omvandlas till stärkelse och fruktaner (en typ av kostfiber) i en kornkärna styrs av en enskild gen. En internationell forskargrupp med basen vid SLU har nu visat exakt ...

JaneMorell1117.jpg

Ny modell för att förutse fruktsamhet hos unga tjurar

Foto: Roselie, Pxabay God förutsägelse av semintjurars fruktsamhet är av stor ekonomisk betydelse inom semin-industrin och för mjölkproducenter. För bästa resultat behövs en tidig bedömning av fertiliteten, helst innan tjuren tas i avel. Forskare ...

durumvete_ortiz_300.jpg

Snabbväxande durumvete för hett klimat får innovationspris

Inspektion av durumvetefält. Rodomiro Ortiz står längst till höger. Foto: SLU Idag finns durumvete som kan odlas på savannen längs Senegalfloden under de fyra månader då det är 35-40 grader varmt, och för hett för att odla andra grödor. ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10