Sveriges lantbruksuniversitet

Genetik och förädling

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Alltsedan förhistorisk tid har människorna förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman för att genomföra mer eller mindre systematisk avel och förädling.


Det finns 428 sidor som är taggade med Genetik och förädling:
Seminar: Skogsträds- och växtförädlingens roll i klimatpolitiken

Seminar: Skogsträds- och växtförädlingens roll i klimatpolitiken

carolin.rebernig@slu.se The UPSC Centre for Forest Biotechnology, is organising together with the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) a full-day seminar on “The role of tree and

Forskning

Forskning

Här presenteras rapporter och projekt producerade av SLU Horticulture. Nulägesanalys Trädgård Genom dekanbeslut våren 2017 tillsattes en arbetsgrupp inom verksamhetsområde trädgård för perioden

SLU Horticulture

SLU Horticulture

SLU Horticulture är ett institutionsövergripande samarbete på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Klicka på respektive länk för att se vilka forskningsprojekt

Samarbetspartners externt

SLU Horicultures samarbetspartners utanför SLU. Sveriges Hortonomförbund Trädgårdsingenjörernas riksförbund LRF Trädgård International Society for Horticultural Science (ISHS)

Om SLU Horticulture

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har ett särskilt ansvar för Verksamhetsområde Trädgård. I fakultetens strategi för 2017- 2020 framhålls att många av de

avd Bio

I vår bioinformatiska forskning kombinerar vi datavetenskap, statistik, matematik och ingenjörsvetenskap för att analysera och tolka biologiska data. Bioinformatiken är avgörande för analyser av data

Det ligger i släkten

Det ligger i släkten

Alla har vi väl någon gång använt oss av det uttrycket, både när det gäller människor och hundar. Ibland syftar vi på ett typiskt släktdrag som någon har tagit efter från sin förälder eller en

Hunden som modell

Att hunden står som modell för människans sjukdomar betyder egentligen att vi slår två flugor i en smäll. Den kunskap vi får genom vår hundforskning använder vi också för att förstå människans

Blanketter och info

Blanketter och info

Det är ni hundägare och veterinärer som först kommer i kontakt med de hundar som passar i våra projekt. Ju fler av er som vet om vad vi letar efter, ju fler värdefulla prover kan vi få in. Att

Hundens unika genetik

För minst 15.000 år sedan domesticerades de första vargarna och lade grunden för vad som långt senare skulle bli hundratals hundraser. Hunden kan ses som människans första och längsta avelsprojekt.

Vår forskning

På SLU och Uppsala universitet pågår intensiv forskning om genetiken bakom hundars sjukdomar. Syftet med vår forskning är att få ökad kunskap om biologin bakom genetiska sjukdomar samt att stödja

Hundgenetikgruppen

Hundgenetikgruppen

På SLU och Uppsala Universitet pågår intensiv forskning om genetiken bakom hundars sjukdomar. Syftet är att öka kunskapen om biologin bakom genetiska sjukdomar som förekommer hos både hundar och

Loading…