Sveriges lantbruksuniversitet

Genetik och förädling

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Alltsedan förhistorisk tid har människorna förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman för att genomföra mer eller mindre systematisk avel och förädling.


Det finns 131 sidor som är taggade med Genetik och förädling:
Information till hundägare

Information till hundägare

Har du en renrasig hund? Är hunden i så fall gammal och frisk eller har den diagnostiserats med någon av de sjukdomar vi studerar? Vår forskning täcker många av hundens genetiska sjukdomar från olika typer av cancer till hjärt- och kärlsjukdomar ...

Information till veterinärer

Information till veterinärer

Blodprover från hundar som, av er veterinärer, har diagnosticerats att vara sjuka eller friska är värdefulla för oss. Vi vill därför underlätta för dig att bidra med prover till våra projekt. Varje projekt är unikt och det är därför inte ...

Blanketter

Blanketter

Observera att vi inte kan betala för ras som vi inte samlar prov från till något projekt. Skicka därför aldrig in ett prov utan att först ha varit i kontakt med oss. Följande två blanketter behövs vid provtagningen för samtliga projekt - Instruktion ...

storpudel.png

Addisons sjukdom

Foto: Ancie Malmebo Hos en hund med Addisons sjukdom fungerar inte binjurebarken. Oftast beror det på att hundens egna immunförsvar har brutit ner binjurebarken. När kroppen på detta sätt inte känner igen kroppsegen vävnad kallas det autoimmunitet. ...

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Vi forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser. Kontakt Fiskforskning Utbildning ...

GabriellaLindgren917liten.jpg

Moderna hästraser härrör från två orientaliska hingstlinjer

Foto: Softeis, Wikimedia commons Tidigare analyser av hästars arvsmassa har visat att det finns en skillnad i den genetiska variation som följer faderslinjen (Y-kromosomen) och den som följer moderslinjen (mitokondrie-DNA). En låg variation hos ...

SusanneEriksson917.jpg

Val av avelsvärderingsmodell viktig för fruktsamhetstrenden

Foto: Anniqua Melin I de nordiska länderna har vi länge avlat för god fruktsamhet och juverhälsa hos mjölkkor. Därför har vi inte haft samma negativa utveckling av dessa egenskaper i Norden som man sett i länder med mer ensidig avel för hög ...

mare-and-foal-1605400_640.jpg

Kartläggning av gener för hårtillväxt

Foto från Pixabay. Kunskap om vilka genetiska faktorer som styr och reglerar hårtillväxt är hittills begränsad. I detta projekt använder vi oss av hästens stora variation i manlängd för att kartlägga faktorer som påverkar hårtillväxt. I ...

jens_sundstrom.jpg

Jens Sundström, bioteknik

Jens Sundström är samverkanslektor i bioteknik med fokus på genteknologi. Jag kan bidra till att SLU behåller sin ledande och aktiva roll i utvecklingen av ett framtida hållbart jord- och skogsbruk. Min forskning är inriktad på genetiska mekanismer ...

Kompetenscentrum för växtförädling ska bildas vid SLU

Kompetenscentrum för växtförädling ska bildas vid SLU

Växtförädling är ett ständigt pågående arbete. För att säkra en framtida tillgång på växtsorter som passar svenska odlingsförhållanden ska det nu inrättas ett kompetenscentrum för växtförädling vid SLU. Centrumet ska enligt regeringens ...

Mistrabiotech-podcast-profilbild_200.jpg

Nytt poddavsnitt! - Att tämja en vild växt

Vi spanar i framtidskikaren och ser chips friterade i olja från Norrland, och pratar domesticering av den vilda växten fältkrassing, Lepidium campestre, med forskarna Emelie Ivarson, Sten Stymne och Li-Hua Zhu på Institutionen för växtförädling ...

MariaRosengrenBjörnEkesten.jpg

Hur dåligt ser silverfärgade hästar?

Foto: Björn Ekesten Tidigare studier har visat att den ärftliga ögonsjukdomen Multiple Congenital Ocular Anomalies (MCOA) är kopplad till silverfärg hos hästar. Hästar med dubbelt silveranlag, det vill säga anlag från båda föräldrarna, har ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10