Sveriges lantbruksuniversitet

Genetik och förädling

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Alltsedan förhistorisk tid har människorna förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman för att genomföra mer eller mindre systematisk avel och förädling.


Det finns 163 sidor som är taggade med Genetik och förädling:
Hentati_torsk_web.jpg

Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem (ettårigt kurspaket)

Hos oss på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) kan du som vill jobba med fisk, fiske och akvatiska ekosystem läsa ett ettårigt utbildningspaket på avancerad nivå (master). Paketet passar dig som är intresserad av hållbarhetsfrågor, ...

Institutionen för husdjursgenetik

Institutionen för husdjursgenetik

Den genetiska variationen hos djur är grunden för vår verksamhet på Institutionen för husdjursgenetik. Vi arbetar med djur i lantbruket, sällskapsdjur och en lång rad andra djur. Genom vår forskning, utbildning och samverkan med näringen och ...

Molecular Genetics & Bioinformatics

Molecular Genetics & Bioinformatics

Forskning vid avdelningen för molekylärgenetik - Syftet med molekylärgenetisk forskning är att förstå hur arvsmassans olika komponenter fungerar på molekylär nivå (DNA- och RNA-nivå) och hur arvsmassans struktur regleras genom epigenetiska ...

Kvantitativ Genetik & Tillämpad Genetik

Kvantitativ Genetik & Tillämpad Genetik

12260243646 12260243646 Forskning vid avdelningen för kvantitativgenetik - Kvantitativ genetik innebär genetiska analyser och tolkning av data för så kallade komplexa egenskaper. De flesta egenskaper som är viktiga för husdjur är just komplexa ...

erland_liljeroth.jpg

Erland Liljeroth, växtskyddsbiologi

Erland Liljeroth är samverkanslektor i växtskyddsbiologi. Erland Liljeroth är samverkanslektor i växtskyddsbiologi. Han vill arbeta för ett hållbart växtskydd genom att ge växterna "hjälp till självhjälp". Jag vill arbeta för ett hållbart ...

karta fritidsfiske.jpg

Datainsamling från fritidsfisket

Fritidsfisket efter torsk i Södra Östersjön. Det streckade området i kartan visar förvaltningsområdet för det västra torskbeståndet. På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten genomför SLU Aqua provtagning av fisk fångad inom fritidsfisket ...

Respondent Driven Survey (RDS)

Respondent Driven Survey (RDS)

Respondent Driven Survey (RDS) kallas ibland på svenska för en snöbolls undersökning och är en undersökningsmetod som bygger på deltagarnas sociala nätverk och att deltagarna själva rekryterar nya deltagare från sina sociala nätverk. undersökningen ...

Molekylärgenetik

Molekylärgenetik

Professor Göran andersson - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sagittis eros vitae euismod fermentum. Praesent faucibus ante gravida velit aliquam vestibulum. Etiam commodo erat in seros pretium dapibus. Quisque non sem ...

Kvantitativ genetik

Kvantitativ genetik

Publicerad: 12 mars 2018 - Institutionen för husdjursgenetik - Prefekt: Lotta Rydhmer - Biträdande prefekt: Dirk-Jan De Koning Postadress: SLU, Institutionen för husdjursgenetik, Box 7023, 750 07 Uppsala Besöksadress: Ulls väg 26 Alla kontakter ...

Tillämpadgenetik

Tillämpadgenetik

Publicerad: 12 mars 2018 - Institutionen för husdjursgenetik - Prefekt: Lotta Rydhmer - Biträdande prefekt: Dirk-Jan De Koning Postadress: SLU, Institutionen för husdjursgenetik, Box 7023, 750 07 Uppsala Besöksadress: Ulls väg 26 Alla kontakter ...

bjoerkknoppar300.jpg

Trädknopparnas vintervila förklarad i detalj

Björkknoppar i vintervila. Foto: David Stephansson För träd i nordliga klimat är det viktigt att knopparna inte lockas att slå ut vid tillfälliga varmare perioder under vintern, utan först när det är vår på riktigt. Därför försätts knopparna ...

veron2.jpg

Häst

På häst utför vi framförallt härstamningskontroller. Det finns även specifika DNA-tester för olika defekter och färger samt prestationsegenskaper. Vid större mängder prover - kontakta labbet! Såhär gör du - Skicka efter ett provtagningskit ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10