Ur SLU:s kunskapsbank

Tygelspänning under steget i skritt och trav

Senast ändrad: 27 december 2021

Tyglar används vid ridning för att kommunicera med hästen. Att rida handlar om att följa hästens rörelser i varje steg med både sits och hand. Handen påverkar genom små tygelsignaler hästen att utföra rörelser på ett specifikt sätt.

Vi har studerat hur tygelspänningssignaler påverkas av hästens rörelsemönster i skritt och trav samt vilken effekt ryttare respektive häst har på signalen. Sex professionella ryttare red tre hästar var och spänningen i tyglarna registrerades under ett vanligt träningspass. Ridpassen videofilmades och data kategoriserades med avseende på gångart, typ av ridövning och enskilda steg.

I trav var tygelspänningen högst i svävningsfasen och lägst när hästen belastade benen som mest. Man såg också ett systematiskt mönster med två toppar per steg, vilket reflekterar den tvåtaktiga rörelsen. När hästen reds på böjt spår var tygelspänningen högst på innertygeln då hästen diagonalt belastade yttre frambenet och inre bakbenet. I skritt var det svårare att hitta generella mönster.

Resultaten visade en påtaglig skillnad i tygelspänning mellan ryttare både i skritt och i trav. Variationen mellan hästar var störst i trav. 

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1186/s13028-015-0182-3

Referens

Agneta Egenvall, Lars Roepstorff, Marie Eisersiö, Marie Rhodin, René van Weeren. Stride-related rein tension patterns in walk and trot in the ridden horse. Acta Vet Scand. 2016, 57(1):89.


Kontaktinformation

Agneta Egenvall
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för epidemiologi                                                        

E-post: agneta.egenvall@slu.se