Ur SLU:s kunskapsbank

Äggula fortfarande bäst för fryskonserverad hundsperma

Senast ändrad: 27 december 2021
Beagle

Hundspermier kan långtidsförvaras genom frysning och lagring i flytande kväve. För att bevara befruktningsförmågan används spädningsvätskor med ingredienser som skyddar spermierna under nedfrysningen och upptiningen. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt om den vanliga ingrediensen äggula kan ersättas utan att påverka kvaliteten hos fryst hundsperma.

En vanlig ingrediens i spädningsvätskor för nedfrysning av spermier är äggula. Äggula är dock en biologisk produkt som kan variera i sin sammansättning och som i vissa fall kan medföra smittrisker.  Därför har lecitin från sojabönor övervägts som ett alternativ till äggula i spädningsvätskor.

Eftersom olika typer av lecitin kan ha olika sammansättning testade forskarna spädningsvätskor med två olika typer av lecitiner, typ IV-S och typ II-S, och jämförde dessa med en klassisk spädningsvätska med äggula.  

Spermier frysta i en spädningsvätska med äggula hade bättre kvalitet än spermier frysta med lecitin i alla avseenden som jämfördes. De två olika lecitintyperna skiljde sig inbördes endast avseende spermiernas förmåga till rörelse i en rak linje.

Studien visar att det är svårt att ersätta äggula med andra typer av lecitinkällor vid frysning av hundspermier.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1002/vms3.445

Referens

Hermansson, U, Johannisson, A, Axnér, E. Cryopreservation of dog semen in a Tris extender with two different 1% soybean preparations compared with a Tris egg yolk extender. Vet Med Sci. 2021; 7: 812– 819.


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se