Ur SLU:s kunskapsbank

Artros verkar påverka prognos hos hundar med korsbandsskada

Senast ändrad: 20 december 2023
Hund av molosstyp vid förnster

Korsbandsskada är en vanligt förekommande knäledssjukdom hos hund. Den drabbade leden har ofta tecken på kronisk ledsjukdom, så kallad artros, redan då korsbandsskadan diagnosticeras. Artros orsakar smärta och hälta, men det är okänt om graden av artros i samband med diagnosen av korsbandsskadan påverkar behandlingsresultat och prognos.

I den här studien undersöktes sambandet mellan knäledsartros och överlevnad hos 226 hundar med korsbandsskada. Artrosen graderades med hjälp av röntgenbilder tagna i samband med diagnostillfället.

Vid uppföljning några år efter att skadan inträffat hade 43 hundar avlivats på grund av korsbandsskadan. Ett samband kunde påvisas mellan allvarligare artros vid tillfället då korsbandsskadan diagnosticerades och risken för avlivning på grund av korsbandsskada– ju allvarligare artros, desto högre risk för avlivning.

Vidare studier krävs för att avgöra om allvarligare artros är förknippat med en faktiskt sämre prognos, eller om allvarligare artros gör veterinärer mer benägna att rekommendera avlivning vid ett dåligt behandlingsresultat.

Studien var en del av Karolina Engdahls doktorandprojekt som finansierades av Agria Djurförsäkring. Avläsningen av röntgenbilderna finansierades med medel från Jan Skogsborgs Stiftelse.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1002/vetr.2478

Referens

Engdahl K, Boge GS, Ingman J, Näslund V, Ley CJ. Degree of osteophyte formation seen on radiographs provides useful prognostic information for dogs with cruciate ligament disease. Vet Rec. Vol. 192(7), 2023


Kontaktinformation

Karolina Engdahl
Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för epidemiologi

Telefon: +4618671892
E-post: karolina.engdahl@slu.se