Ur SLU:s kunskapsbank

Bedömning av hjärtats hälsa hos hundar med njursjukdom

Senast ändrad: 09 december 2021
Hund som vilar på gräs. Foto

B-type natriuretic peptide (BNP) och hjärtspecifikt troponin I (cTnI) är två sjukdomsmarkörer som används för att upptäcka hjärtfel hos hund, och som kan mätas genom ett vanligt blodprov. Tidigare studier har visat att höga koncentrationer av markörerna också ofta ses hos hundar med njursjukdom. Orsaken till detta har varit oklar. Det har inte varit känt om markörerna ackumuleras i blodet till följd av njursjukdomen i sig, eller om de höga koncentrationerna beror på negativ påverkan på hjärta och blodcirkulation.

För att ta reda på om sjukdomsmarkörerna kan användas för att bedöma hjärtats hälsa hos njursjuka hundar har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt blodkoncentration av BNP och cTnI hos 50 hundar med varierande njurfunktion. Resultaten visade inte någon ackumulering av BNP och cTnI orsakad av njursjukdom hos hundar.

Slutsatsen blev att biomarkörerna BNP och cTnI kan analyseras och tolkas på samma sätt hos njursjuka hundar som hos icke njursjuka hundar, vilket är av stor vikt vid utredning av hjärtsjukdom hos njursjuka hundar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/jvim.14703

Referens

Pelander L, Häggström J, Ley CJ, Ljungvall I. Cardiac Troponin I and Amino‐Terminal Pro B‐Type Natriuretic Peptide in Dogs With Stable Chronic Kidney Disease. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2017;31(3):805-813. doi:10.1111/jvim.14703.


Kontaktinformation

Lena Pelander
Universitetsadjunkt, institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur        

Telefon: 018-671498
E-post: lena.pelander@slu.se